Categorie archief: duurzame inzetbaarheid

Terugblik op een succesvol congres!

Het EYE-openers Congres in het EYE-filmmuseum van 6 februari jl. was een groot succes! Deelnemers hebben het congres beoordeeld met gemiddeld een 7.8. Vooral de afwisseling en de veelzijdigheid van het programma vielen in de smaak. De presentatie van Funda Müjde en de film EYE-openers waren, volgens de deelnemers, de absolute hoogtepunten. Natuurlijk kon het op sommige punten ook beter. Zoals meer aandacht voor ‘veranderingen in de wetgeving’. De feedback komt mooi van pas voor de volgende keer. Graag zien we u terug bij de volgende editie.

netwerken tijdens congres Eye-openers

EYE-opener, wordt vervolgd…..
Tijdens het congres zijn kaartjes uitgedeeld met de tekst “wordt vervolgd: wat is uw actiepunt?”. Blik op Werk heeft deze kaartjes verzameld. Een van de actiepunten, die we verder gaan uitwerken is ‘Toer de Boer’ een initiatief van Caprilli Coaching in samenwerking met Coöperatie Boer & Zorg. Eens per maand een bezoek aan een zorgboerderij (start provincie Utrecht), waarbij lokale partijen aanschuiven, zoals gemeenten, UWV, zorginstellingen, zorgverzekeraars, scholen en potentiële zorgcliënten. De focus ligt in eerste instantie op de programma’s Sociale Activering en School Time-Out.
Het doel van ‘Toer de Boer’ is om partijen met elkaar in contact brengen en verbindingen leggen. Cliënten kunnen daardoor op een snelle, effectieve en duurzame manier geholpen worden. Caprilli coaching laat tijdens ‘Toer de Boer’ zien, dat het inzetten van paarden tot verrassende resultaten kan leiden bij clienten.Blik op Werk ondersteunt dit initiatief van harte. Interesse om aan te sluiten bij ‘Toer de Boer?’ Neem contact op met info@blikopwerk.nl

EYE-opener gemist?
Voor een verslag en de producties van Shootlab, kijk voor een terugblik op Facebook
shootlab in actieen om alle producties van Blik op Werk te bekijken, klik dan door naar ons Youtubekanaal.

Blik op inzetbaarheid
Bewegen Werkt!, een dienstverlener met ook een mooie Eye-opener, heeft de congresdeelnemers gevraagd hoe het gesteld is met de inzetbaarheid binnen hun organisatie. Hierbij stond natuurlijk het Huis van Werkvermogen centraal. Uit de ingevulde vragenlijsten bleek dat er doorgaans zeker ruimte was voor verbetering. Vooral de etage Arbeid behoefde aandacht volgens de respondenten. Binnen de etage Arbeid werd negatief gescoord op de beschikbaarheid van hulpbronnen. Daarnaast werd er neutraal gescoord op de mate van ondersteuning door de leidinggevende.

huis van werkvermogen PrevenNedDe andere etages (Waarden, Competenties en Gezondheid) scoorden neutraal tot positief. Respondenten vonden de medewerkers binnen hun organisatie betrokken, voldoende opgeleid en energiek. Het dak van het huis is het sluitstuk. Op de vraag: ‘Zijn de medewerkers goed inzetbaar?’ was de respons gemiddeld neutraal. Dit is helemaal in lijn met de overige scores. Conclusie is dat er zeker mogelijkheden zijn om de inzetbaarheid van de medewerkers te verbeteren.

Iedereen die het formulier heeft ingevuld, heeft inmiddelshet boek ‘Werkvermogen, Verantwoord werken aan duurzame inzetbaarheid’ van Bewegen Werkt! ontvangen. Daarnaast is een leefstijl-activiteit ter waarde van €500,00 verloot. Winnaar is Piet Worms van Emma Safety Shoes. Gefeliciteerd!

Advertenties

Eye-openers: voor een buitengewone blik op werk

De locatie voor het congres: Eye-openers,  een buitengewone blik op werk

congreslocatie EYE Filmmuseum
congres Eye-openers, een buitengewone blik op werk

Zet u de data van 3 – 6 februari 2014 vast in uw agenda?

Want in die week organiseert Blik op Werk én werkbezoeken én
het congres EYE-openers: voor een buitengewone blik op werk!

http://www.blikopwerkcongres.nl.

Wat kunt u verwachten?

3, 4 en 5 Februari: EYE-openers, de werkbezoeken

Alle deelnemers aan het congres ontvangen een overdraagbare passe-partout om op 3, 4 of 5 februari 2014 twee werkbezoeken naar keuze bij te wonen. Voor u is een Eye-openers programma, verspreid over heel Nederland, samengesteld. Eye-openers van mooie initiatieven om aan het werk te gaan en/of aan het werk te blijven. Neemt u uw ervaring wel mee op 6 februari, want daar praten we verder en hoort en ziet u meer!

6 Februari: EYE-openers, het congres

Eye-openers, voor een buitengewone blik op werk! Wij ontvangen u graag op de fantastische locatie het EYE Filmmuseum. Wij laten u zien, maar ook horen wat de actuele inzichten zijn, waarbij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid regisseert naar een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa met werk- en bestaanszekerheid voor iedereen.
Dagvoorzitter Glenn van der Burg, programmamanager People van MVO Nederland schetst het nieuwe scenario van onze maatschappij, waar de regie meer bij de burger ligt in een participatieve samenleving. Wat betekent dat als we onze blik op werk richten. Glenn toetst het scenario ook bij andere spelers.

Natuurlijk vertonen we ook filmimpressies van allerlei initiatieven. Deze filmimpressies zijn gemaakt door Shootlab, een organisatie die jongeren een leerwerktraject aanbiedt. Zij filmden onder andere Anton Philips, die als eenentachtigjarige nog steeds “acteert” als jobcoach.
Daarna gaan we aan tafel over de spelers, de rolverdeling, de regie en het scenario van de toekomstige arbeidsmarkt. Ook welke investeringen nodig zijn, wie aan de kassa zit en wie er op de centen past.

Aanmelden

Bent u enthousiast geraakt? Wij ontvangen u graag op 6 februari 2014 in het EYE Filmmuseum en bij twee van de EYE-openers in Nederland. Direct aanmelden voor het congres kan via deze link, waar u ook een keuze kunt maken uit de EYE-openers. Meldt u zich vóór 25 december 2013 aan dan profiteert u van de vroegboekkorting van € 50,- (ex btw).
Meer informatie over het programma, over de sprekers en het aanmelden vindt u op http://www.blikopwerkcongres.nl.

Met vriendelijke groet,
Lidy Schilder
Directeur Blik op Werk

Hoe zorg je ervoor dat de inzetbaarheid van werknemers daadwerkelijk wordt versterkt?

Dat SKB d.m.v. de Work Ability Index (WAI) onderzoek doet naar inzetbaarheid van medewerkers is niets nieuws. De WAI op juiste manier inzetten met een zorgvuldige opvolging is echter niet zomaar gepiept. En dit is nou precies waar professionals in de praktijk mee te maken hebben. Hoe kun je er als bedrijfsarts, A&O adviseur of Arbodienst nou voor zorgen dat het WAI-project op de juiste manier wordt uitgevoerd? Hoe zorg je ervoor dat de inzetbaarheid van werknemers daadwerkelijk wordt versterkt?

Om antwoord te geven op deze vragen, heeft Jorien Dousma van SKB samen met Yvonne van der Salm van Blik op Werk een training ontwikkeld voor professionals die met de WAI werken en vervolgactiviteiten aanbieden. Blik op Werk, die als enige exclusief licentierechten heeft over de WAI in Nederland, hanteert belangrijke spelregels om correct gebruik van de WAI te waarborgen en daarmee de medewerkers te beschermen.

Jorien Dousma van SKB over de training:

Do’s en Don’ts
In de training worden alle do’s en don’ts behandeld. De volgende vragen komen onder andere aan bod:
• Hoe zorg ik er als professional voor dat er draagvlak is bij de klant voor de WAI?
• Hoe kan ik de privacy waarborging van de medewerkers?
• Hoe zorg ik ervoor dat het respons zo hoog mogelijk wordt?
• Welke vragenlijsten zijn een goede aanvulling op de WAI?
• En hoe kan ik aan de slag met de resultaten?

De training is interactief van aard: naast een informatieve presentatie is er veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen, vragen en praktijkvoorbeelden. Zo is er een oefening waarbij de verschillende functionarissen benoemd worden, die betrokken zijn bij het werken aan inzetbaarheid (leidinggevenden, OR, HRM, (lijn-)medewerkers). Vervolgens bespreken we ieders (tegengestelde) belang. Samen bepaal je het succes van het onderzoek! Hoe krijg je iedereen van de organisatie met de neus dezelfde kant op?

Uitwisseling van ervaringen leidt tot plan voor nieuwe rapportagevorm WAI
Wat ik zelf ontzettend leuk vind aan de training is dat ik de gezichten (weer) zie bij de klanten die ik vaak spreek. Dat maakt het altijd meer persoonlijk; je leert elkaar beter kennen. Nog leuker is dat ik een veel beter beeld krijg van waar de professionals in de praktijk tegenaan lopen. Zo presenteerde ik een oude conceptrapportage van SKB om te illustreren welke onderwerpen SKB heeft toegevoegd aan de WAI (zie figuur 1). ‘Ha, werd er enthousiast geroepen, hier zouden wij in de praktijk heel goed mee aan de slag kunnen!’
Er bleek behoefte te zijn aan een rapportagevorm die de oorzaken van verminderd werkvermogen in één oogopslag in kaart brengt.

Inmiddels heb ik de eerste datum geprikt om met een paar collega’s te brainstormen over hoe een ‘praktische’ WAI rapportage eruit kan komen te zien. Een rapport waarmee professionals heel gemakkelijk een plan van aanpak kunnen maken en richting kunnen geven aan interventies.
skb huis plaatje
Figuur 1: groepsprofiel van de WAI en VBBA, gekoppeld aan het ‘Huis van Werkvermogen’

Professor Ilmarinen, de ontwikkelaar van de WorkAbility Index stelde vast dat verschillende factoren van invloed zijn op het behoud en de ontwikkeling van het individuele werkvermogen. Hij maakte de vergelijking met een huis, waar verschillende verdiepingen het dak dragen. De WAI score is het dak van dit “Huis van werkvermogen”.
Deze score wordt gedragen door de etages, Gezondheid, Competenties, Normen en Waarden en Werk. De WAI vragenlijst bevat vragen over deze onderwerpen die de uiteindelijke werkvermogenscore bepalen.
De WAI biedt echter geen informatie over de oorzaken of over de richting van interventies. Er worden enkel problemen gesignaleerd. Ook wordt de psychische belasting onder bevraagd. SKB heeft daarom het huis van werkvermogen aangevuld met onderwerpen uit vitaliteitsonderzoek (de VBBA 2.0). Hierdoor worden de oorzaken van een verminderd werkvermogen in beeld gebracht alsmede het risico op burn-out.
Figuur 1 geeft dit duidelijk weer. Bij deze groep medewerkers heeft het verminderd werkvermogen meer met de aspecten Werk en Competenties te maken heeft dan met Normen en Waarden. De ongunstige score bij Herstel na werk geeft bovendien aan dat er een verhoogd risico is op uitval door(psychische) overbelasting. Er kan direct een plan van aanpak gemaakt worden.
Heeft u ideeën over de vorm en inhoud van een praktische WAI rapportage? Of wilt u delen waar u tegenaan loopt met het interpreteren van de WAI resultaten? Stuur een e-mail naar: Jorien Dousma: projecten@skb.nl

Werkvermogen Nederlandse werknemer ontwikkelt zich positief, ondanks de crisis

Het werkvermogen van de Nederlandse werknemer ontwikkelt zich positief. In 2012 had 13% van de Nederlandse werknemers een matig of slecht werkvermogen. In 2011 en 2010 was dit respectievelijk 14% en 17%. Lees de rest van dit bericht

Inzetbaarheid organisaties bezoekers Fit to Work

Bewegen Werkt – PreventNed heeft tijdens het congres Fit to Work op 8 november jl. aan de congresdeelnemers gevraagd hoe vitaal en inzetbaar zij de medewerkers in hun organisatie vinden. Centraal in deze vraag staan de verdiepingen én het dak van het huis van werkvermogen, bekend van de WAI (Work Ability Index).  Lees de rest van dit bericht

Het Blik op Werk Keurmerk en Sociaal Werkgeverschap

Op 8 november a.s. organiseert Blik op Werk het derde congres #FittoWork. Thema van dit congres is Hoezo soft? Pure winst met sociaal werkgeverschap. Onlangs heeft het ministerie van SZW een rapport met enkele business cases uitgebracht, waarin zowel de kwalitatieve als kwantitatieve baten en lasten van duurzame inzetbaarheid, een belangrijk aspect van sociaal werkgeverschap, worden benoemd. Het is dus een feit dat sociaal werkgeverschap loont, maar wat heeft het Blik op Werk Keurmerk te maken met sociaal werkgeverschap? Lees de rest van dit bericht

Age management als alledaagse bezigheid

Generatie management wordt een steeds actueler thema nu er op de werkvloer steeds vaker werknemers uit verschillende (soms wel vier) generaties aanwezig zijn. Werkgevers krijgen te maken met een nieuwe generatie  jongeren maar ook met nieuwe senioren. Generaties zijn vernieuwers, iedere levensfase opnieuw. Zij leveren een essentiële bijdrage aan de sociale ontwikkeling van organisaties en van de samenleving. Hoe kun je generaties aan elkaar verbinden en het beste uit elke leeftijdsgroep halen? Lees de rest van dit bericht

Blik op Werk behaalt certificaat Prestatieladder Socialer Ondernemen

Op 28 september 2012 is er aan de eerste ondernemers het certificaat uitgereikt die de Prestatieladder Socialer Ondernemen hebben behaald. Dit meetinstrument, ontwikkeld door TNO en SIRN en stakeholders (reguliere bedrijven en SW-bedrijven) maakt zichtbaar wat de bijdrage is van een bedrijf aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie.

Ook Stichting Blik op Werk heeft zelf het certificaat behaald. Blik op Werk is mede verantwoordelijk voor de uitvoering van deze Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Zij zal bij aanvragen voor de PSO de administratie verzorgen en daarbij in de eerste lijn inhoudelijke vragen over dit instrument beantwoorden namens SIRN.

Voor meer informatie lees ons vorige blog hierover of kijk op de website van PSO.

Eerste 16 certificaten prestatieladder socialer ondernemen uitgereikt

Bedrijven ontvangen PSO-erkenning voor bijdrage aan werkgelegenheid kwetsbare groepen

Vrijdag 28 september 2012 hebben zestien bedrijven in Nederland officieel van Stichting In-return Nederland (SIRN) een erkenning op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) overhandigd gekregen. De erkenning toont aan dat deze bedrijven meer dan gemiddeld bijdragen aan werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is ontwikkeld door TNO in nauwe samenwerking met stakeholders. Met het instrument kan objectief worden bepaald in welke mate een bedrijf bijdraagt aan de werkgelegenheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Lees de rest van dit bericht

Duurzame energie in het werk

Het is maandagochtend, 6:30 uur, de wekker gaat voor weer een nieuwe werkweek. Tijd om op te staan, tijd voor de ochtendroutine. Hoewel die routine er voor iedereen anders uit ziet, hebben de meesten van ons één ding gemeen: we gaan allemaal weer op weg naar die ene organisatie. Waar die organisatie voor een groot deel de timing en het ritme van onze ochtendroutine bepaalt, leveren wij, de mensen, zelf de energie om deze beweging in gang te houden. Iedere ochtend weer. Hoe groot is onze energiebron en zorgen we dat deze bron wel voldoende wordt bijgevuld? Lees de rest van dit bericht