Categorie archief: ketensamenwerking

Terugblik op een succesvol congres!

Het EYE-openers Congres in het EYE-filmmuseum van 6 februari jl. was een groot succes! Deelnemers hebben het congres beoordeeld met gemiddeld een 7.8. Vooral de afwisseling en de veelzijdigheid van het programma vielen in de smaak. De presentatie van Funda Müjde en de film EYE-openers waren, volgens de deelnemers, de absolute hoogtepunten. Natuurlijk kon het op sommige punten ook beter. Zoals meer aandacht voor ‘veranderingen in de wetgeving’. De feedback komt mooi van pas voor de volgende keer. Graag zien we u terug bij de volgende editie.

netwerken tijdens congres Eye-openers

EYE-opener, wordt vervolgd…..
Tijdens het congres zijn kaartjes uitgedeeld met de tekst “wordt vervolgd: wat is uw actiepunt?”. Blik op Werk heeft deze kaartjes verzameld. Een van de actiepunten, die we verder gaan uitwerken is ‘Toer de Boer’ een initiatief van Caprilli Coaching in samenwerking met Coöperatie Boer & Zorg. Eens per maand een bezoek aan een zorgboerderij (start provincie Utrecht), waarbij lokale partijen aanschuiven, zoals gemeenten, UWV, zorginstellingen, zorgverzekeraars, scholen en potentiële zorgcliënten. De focus ligt in eerste instantie op de programma’s Sociale Activering en School Time-Out.
Het doel van ‘Toer de Boer’ is om partijen met elkaar in contact brengen en verbindingen leggen. Cliënten kunnen daardoor op een snelle, effectieve en duurzame manier geholpen worden. Caprilli coaching laat tijdens ‘Toer de Boer’ zien, dat het inzetten van paarden tot verrassende resultaten kan leiden bij clienten.Blik op Werk ondersteunt dit initiatief van harte. Interesse om aan te sluiten bij ‘Toer de Boer?’ Neem contact op met info@blikopwerk.nl

EYE-opener gemist?
Voor een verslag en de producties van Shootlab, kijk voor een terugblik op Facebook
shootlab in actieen om alle producties van Blik op Werk te bekijken, klik dan door naar ons Youtubekanaal.

Blik op inzetbaarheid
Bewegen Werkt!, een dienstverlener met ook een mooie Eye-opener, heeft de congresdeelnemers gevraagd hoe het gesteld is met de inzetbaarheid binnen hun organisatie. Hierbij stond natuurlijk het Huis van Werkvermogen centraal. Uit de ingevulde vragenlijsten bleek dat er doorgaans zeker ruimte was voor verbetering. Vooral de etage Arbeid behoefde aandacht volgens de respondenten. Binnen de etage Arbeid werd negatief gescoord op de beschikbaarheid van hulpbronnen. Daarnaast werd er neutraal gescoord op de mate van ondersteuning door de leidinggevende.

huis van werkvermogen PrevenNedDe andere etages (Waarden, Competenties en Gezondheid) scoorden neutraal tot positief. Respondenten vonden de medewerkers binnen hun organisatie betrokken, voldoende opgeleid en energiek. Het dak van het huis is het sluitstuk. Op de vraag: ‘Zijn de medewerkers goed inzetbaar?’ was de respons gemiddeld neutraal. Dit is helemaal in lijn met de overige scores. Conclusie is dat er zeker mogelijkheden zijn om de inzetbaarheid van de medewerkers te verbeteren.

Iedereen die het formulier heeft ingevuld, heeft inmiddelshet boek ‘Werkvermogen, Verantwoord werken aan duurzame inzetbaarheid’ van Bewegen Werkt! ontvangen. Daarnaast is een leefstijl-activiteit ter waarde van €500,00 verloot. Winnaar is Piet Worms van Emma Safety Shoes. Gefeliciteerd!

Advertenties

Eye-openers: voor een buitengewone blik op werk

De locatie voor het congres: Eye-openers,  een buitengewone blik op werk

congreslocatie EYE Filmmuseum
congres Eye-openers, een buitengewone blik op werk

Zet u de data van 3 – 6 februari 2014 vast in uw agenda?

Want in die week organiseert Blik op Werk én werkbezoeken én
het congres EYE-openers: voor een buitengewone blik op werk!

http://www.blikopwerkcongres.nl.

Wat kunt u verwachten?

3, 4 en 5 Februari: EYE-openers, de werkbezoeken

Alle deelnemers aan het congres ontvangen een overdraagbare passe-partout om op 3, 4 of 5 februari 2014 twee werkbezoeken naar keuze bij te wonen. Voor u is een Eye-openers programma, verspreid over heel Nederland, samengesteld. Eye-openers van mooie initiatieven om aan het werk te gaan en/of aan het werk te blijven. Neemt u uw ervaring wel mee op 6 februari, want daar praten we verder en hoort en ziet u meer!

6 Februari: EYE-openers, het congres

Eye-openers, voor een buitengewone blik op werk! Wij ontvangen u graag op de fantastische locatie het EYE Filmmuseum. Wij laten u zien, maar ook horen wat de actuele inzichten zijn, waarbij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid regisseert naar een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa met werk- en bestaanszekerheid voor iedereen.
Dagvoorzitter Glenn van der Burg, programmamanager People van MVO Nederland schetst het nieuwe scenario van onze maatschappij, waar de regie meer bij de burger ligt in een participatieve samenleving. Wat betekent dat als we onze blik op werk richten. Glenn toetst het scenario ook bij andere spelers.

Natuurlijk vertonen we ook filmimpressies van allerlei initiatieven. Deze filmimpressies zijn gemaakt door Shootlab, een organisatie die jongeren een leerwerktraject aanbiedt. Zij filmden onder andere Anton Philips, die als eenentachtigjarige nog steeds “acteert” als jobcoach.
Daarna gaan we aan tafel over de spelers, de rolverdeling, de regie en het scenario van de toekomstige arbeidsmarkt. Ook welke investeringen nodig zijn, wie aan de kassa zit en wie er op de centen past.

Aanmelden

Bent u enthousiast geraakt? Wij ontvangen u graag op 6 februari 2014 in het EYE Filmmuseum en bij twee van de EYE-openers in Nederland. Direct aanmelden voor het congres kan via deze link, waar u ook een keuze kunt maken uit de EYE-openers. Meldt u zich vóór 25 december 2013 aan dan profiteert u van de vroegboekkorting van € 50,- (ex btw).
Meer informatie over het programma, over de sprekers en het aanmelden vindt u op http://www.blikopwerkcongres.nl.

Met vriendelijke groet,
Lidy Schilder
Directeur Blik op Werk

Blik op Werk behaalt certificaat Prestatieladder Socialer Ondernemen

Op 28 september 2012 is er aan de eerste ondernemers het certificaat uitgereikt die de Prestatieladder Socialer Ondernemen hebben behaald. Dit meetinstrument, ontwikkeld door TNO en SIRN en stakeholders (reguliere bedrijven en SW-bedrijven) maakt zichtbaar wat de bijdrage is van een bedrijf aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie.

Ook Stichting Blik op Werk heeft zelf het certificaat behaald. Blik op Werk is mede verantwoordelijk voor de uitvoering van deze Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Zij zal bij aanvragen voor de PSO de administratie verzorgen en daarbij in de eerste lijn inhoudelijke vragen over dit instrument beantwoorden namens SIRN.

Voor meer informatie lees ons vorige blog hierover of kijk op de website van PSO.

Eerste 16 certificaten prestatieladder socialer ondernemen uitgereikt

Bedrijven ontvangen PSO-erkenning voor bijdrage aan werkgelegenheid kwetsbare groepen

Vrijdag 28 september 2012 hebben zestien bedrijven in Nederland officieel van Stichting In-return Nederland (SIRN) een erkenning op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) overhandigd gekregen. De erkenning toont aan dat deze bedrijven meer dan gemiddeld bijdragen aan werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is ontwikkeld door TNO in nauwe samenwerking met stakeholders. Met het instrument kan objectief worden bepaald in welke mate een bedrijf bijdraagt aan de werkgelegenheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Lees de rest van dit bericht

SIRN en Blik op Werk stimuleren ketenkwaliteit met Prestatieladder Socialer Ondernemen

Op 7 september 2012 hebben SIRN (Stichting In-Return Nederland) en Stichting Blik op Werk hun handtekening gezet voor de samenwerking rond de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Met deze samenwerking stimuleren de deelnemende organisaties de ketenkwaliteit tussen werkgevers, werkzoekenden en bemiddelaars. Dit meetinstrument, ontwikkeld door TNO en SIRN en stakeholders (reguliere bedrijven en SW-bedrijven) maakt zichtbaar wat de bijdrage is van een bedrijf aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie.

Lees de rest van dit bericht

Hoge boetes bij het onjuist in- of uitlenen van arbeidskrachten

Op 1 juli 2012 is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) gewijzigd. Vanaf 1 juli 2012 worden strengere regels gesteld aan bedrijven die zich bezig houden met het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Deze strengere regels hebben ook grote gevolgen voor bedrijven die arbeidskrachten inlenen. Voor keurmerkhouders of -deelnemers kan dit van groot van belang zijn. Gastblog door Maritt van Gerwen.
Lees de rest van dit bericht

Waarde creëren met het Blik op Werk Keurmerk

Regelmatig  bereikt mij het geluid dat het Blik op Werk Keurmerk geen waarde zou hebben omdat het UWV minder opdrachten uitzet. Of de vraag: wat is de toegevoegde waarde van het Blik op Werk Keurmerk.  Toen Blik op Werk zich voornamelijk richtte op de publieke markt was de waarde makkelijker te meten, immers het UWV vroeg er om dus had je het gewoon nodig. Nu met de snel veranderende omstandigheden is dat veel lastiger. Wel zien we dat gemeentes er om vragen en we horen een enkele verzekeraar er om vragen.

Lees de rest van dit bericht