Categorie archief: ketenstimulering

Blik op Werk behaalt certificaat Prestatieladder Socialer Ondernemen

Op 28 september 2012 is er aan de eerste ondernemers het certificaat uitgereikt die de Prestatieladder Socialer Ondernemen hebben behaald. Dit meetinstrument, ontwikkeld door TNO en SIRN en stakeholders (reguliere bedrijven en SW-bedrijven) maakt zichtbaar wat de bijdrage is van een bedrijf aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie.

Ook Stichting Blik op Werk heeft zelf het certificaat behaald. Blik op Werk is mede verantwoordelijk voor de uitvoering van deze Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Zij zal bij aanvragen voor de PSO de administratie verzorgen en daarbij in de eerste lijn inhoudelijke vragen over dit instrument beantwoorden namens SIRN.

Voor meer informatie lees ons vorige blog hierover of kijk op de website van PSO.

Advertenties

Eerste 16 certificaten prestatieladder socialer ondernemen uitgereikt

Bedrijven ontvangen PSO-erkenning voor bijdrage aan werkgelegenheid kwetsbare groepen

Vrijdag 28 september 2012 hebben zestien bedrijven in Nederland officieel van Stichting In-return Nederland (SIRN) een erkenning op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) overhandigd gekregen. De erkenning toont aan dat deze bedrijven meer dan gemiddeld bijdragen aan werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is ontwikkeld door TNO in nauwe samenwerking met stakeholders. Met het instrument kan objectief worden bepaald in welke mate een bedrijf bijdraagt aan de werkgelegenheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Lees de rest van dit bericht

SIRN en Blik op Werk stimuleren ketenkwaliteit met Prestatieladder Socialer Ondernemen

Op 7 september 2012 hebben SIRN (Stichting In-Return Nederland) en Stichting Blik op Werk hun handtekening gezet voor de samenwerking rond de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Met deze samenwerking stimuleren de deelnemende organisaties de ketenkwaliteit tussen werkgevers, werkzoekenden en bemiddelaars. Dit meetinstrument, ontwikkeld door TNO en SIRN en stakeholders (reguliere bedrijven en SW-bedrijven) maakt zichtbaar wat de bijdrage is van een bedrijf aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie.

Lees de rest van dit bericht