Categorie archief: vitaliteitsmanagement

Hoe zorg je ervoor dat de inzetbaarheid van werknemers daadwerkelijk wordt versterkt?

Dat SKB d.m.v. de Work Ability Index (WAI) onderzoek doet naar inzetbaarheid van medewerkers is niets nieuws. De WAI op juiste manier inzetten met een zorgvuldige opvolging is echter niet zomaar gepiept. En dit is nou precies waar professionals in de praktijk mee te maken hebben. Hoe kun je er als bedrijfsarts, A&O adviseur of Arbodienst nou voor zorgen dat het WAI-project op de juiste manier wordt uitgevoerd? Hoe zorg je ervoor dat de inzetbaarheid van werknemers daadwerkelijk wordt versterkt?

Om antwoord te geven op deze vragen, heeft Jorien Dousma van SKB samen met Yvonne van der Salm van Blik op Werk een training ontwikkeld voor professionals die met de WAI werken en vervolgactiviteiten aanbieden. Blik op Werk, die als enige exclusief licentierechten heeft over de WAI in Nederland, hanteert belangrijke spelregels om correct gebruik van de WAI te waarborgen en daarmee de medewerkers te beschermen.

Jorien Dousma van SKB over de training:

Do’s en Don’ts
In de training worden alle do’s en don’ts behandeld. De volgende vragen komen onder andere aan bod:
• Hoe zorg ik er als professional voor dat er draagvlak is bij de klant voor de WAI?
• Hoe kan ik de privacy waarborging van de medewerkers?
• Hoe zorg ik ervoor dat het respons zo hoog mogelijk wordt?
• Welke vragenlijsten zijn een goede aanvulling op de WAI?
• En hoe kan ik aan de slag met de resultaten?

De training is interactief van aard: naast een informatieve presentatie is er veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen, vragen en praktijkvoorbeelden. Zo is er een oefening waarbij de verschillende functionarissen benoemd worden, die betrokken zijn bij het werken aan inzetbaarheid (leidinggevenden, OR, HRM, (lijn-)medewerkers). Vervolgens bespreken we ieders (tegengestelde) belang. Samen bepaal je het succes van het onderzoek! Hoe krijg je iedereen van de organisatie met de neus dezelfde kant op?

Uitwisseling van ervaringen leidt tot plan voor nieuwe rapportagevorm WAI
Wat ik zelf ontzettend leuk vind aan de training is dat ik de gezichten (weer) zie bij de klanten die ik vaak spreek. Dat maakt het altijd meer persoonlijk; je leert elkaar beter kennen. Nog leuker is dat ik een veel beter beeld krijg van waar de professionals in de praktijk tegenaan lopen. Zo presenteerde ik een oude conceptrapportage van SKB om te illustreren welke onderwerpen SKB heeft toegevoegd aan de WAI (zie figuur 1). ‘Ha, werd er enthousiast geroepen, hier zouden wij in de praktijk heel goed mee aan de slag kunnen!’
Er bleek behoefte te zijn aan een rapportagevorm die de oorzaken van verminderd werkvermogen in één oogopslag in kaart brengt.

Inmiddels heb ik de eerste datum geprikt om met een paar collega’s te brainstormen over hoe een ‘praktische’ WAI rapportage eruit kan komen te zien. Een rapport waarmee professionals heel gemakkelijk een plan van aanpak kunnen maken en richting kunnen geven aan interventies.
skb huis plaatje
Figuur 1: groepsprofiel van de WAI en VBBA, gekoppeld aan het ‘Huis van Werkvermogen’

Professor Ilmarinen, de ontwikkelaar van de WorkAbility Index stelde vast dat verschillende factoren van invloed zijn op het behoud en de ontwikkeling van het individuele werkvermogen. Hij maakte de vergelijking met een huis, waar verschillende verdiepingen het dak dragen. De WAI score is het dak van dit “Huis van werkvermogen”.
Deze score wordt gedragen door de etages, Gezondheid, Competenties, Normen en Waarden en Werk. De WAI vragenlijst bevat vragen over deze onderwerpen die de uiteindelijke werkvermogenscore bepalen.
De WAI biedt echter geen informatie over de oorzaken of over de richting van interventies. Er worden enkel problemen gesignaleerd. Ook wordt de psychische belasting onder bevraagd. SKB heeft daarom het huis van werkvermogen aangevuld met onderwerpen uit vitaliteitsonderzoek (de VBBA 2.0). Hierdoor worden de oorzaken van een verminderd werkvermogen in beeld gebracht alsmede het risico op burn-out.
Figuur 1 geeft dit duidelijk weer. Bij deze groep medewerkers heeft het verminderd werkvermogen meer met de aspecten Werk en Competenties te maken heeft dan met Normen en Waarden. De ongunstige score bij Herstel na werk geeft bovendien aan dat er een verhoogd risico is op uitval door(psychische) overbelasting. Er kan direct een plan van aanpak gemaakt worden.
Heeft u ideeën over de vorm en inhoud van een praktische WAI rapportage? Of wilt u delen waar u tegenaan loopt met het interpreteren van de WAI resultaten? Stuur een e-mail naar: Jorien Dousma: projecten@skb.nl

Advertenties

Werkvermogen Nederlandse werknemer ontwikkelt zich positief, ondanks de crisis

Het werkvermogen van de Nederlandse werknemer ontwikkelt zich positief. In 2012 had 13% van de Nederlandse werknemers een matig of slecht werkvermogen. In 2011 en 2010 was dit respectievelijk 14% en 17%. Lees de rest van dit bericht

Inzetbaarheid organisaties bezoekers Fit to Work

Bewegen Werkt – PreventNed heeft tijdens het congres Fit to Work op 8 november jl. aan de congresdeelnemers gevraagd hoe vitaal en inzetbaar zij de medewerkers in hun organisatie vinden. Centraal in deze vraag staan de verdiepingen én het dak van het huis van werkvermogen, bekend van de WAI (Work Ability Index).  Lees de rest van dit bericht

Het Blik op Werk Keurmerk en Sociaal Werkgeverschap

Op 8 november a.s. organiseert Blik op Werk het derde congres #FittoWork. Thema van dit congres is Hoezo soft? Pure winst met sociaal werkgeverschap. Onlangs heeft het ministerie van SZW een rapport met enkele business cases uitgebracht, waarin zowel de kwalitatieve als kwantitatieve baten en lasten van duurzame inzetbaarheid, een belangrijk aspect van sociaal werkgeverschap, worden benoemd. Het is dus een feit dat sociaal werkgeverschap loont, maar wat heeft het Blik op Werk Keurmerk te maken met sociaal werkgeverschap? Lees de rest van dit bericht

Age management als alledaagse bezigheid

Generatie management wordt een steeds actueler thema nu er op de werkvloer steeds vaker werknemers uit verschillende (soms wel vier) generaties aanwezig zijn. Werkgevers krijgen te maken met een nieuwe generatie  jongeren maar ook met nieuwe senioren. Generaties zijn vernieuwers, iedere levensfase opnieuw. Zij leveren een essentiële bijdrage aan de sociale ontwikkeling van organisaties en van de samenleving. Hoe kun je generaties aan elkaar verbinden en het beste uit elke leeftijdsgroep halen? Lees de rest van dit bericht

Hoe sta jij in je werk en loopbaan? Hoe vitaal ben jij?

Ik werd gevraagd om iets te schrijven over de begeleiding van 45 plussers. Jeetje, ik merkte bij mezelf dat ik in mijn werk helemaal niet met leeftijd bezig ben. Wel met hoe mensen in hun werk en loopbaan staan. En hoe vitaal ze zijn. Dat roept direct de vraag bij me op: maak je voor jezelf wel eens de balans op? Lees de rest van dit bericht