In gesprek met de gemeente…

Als gemeenten in gesprek gaan met opleiders uit de regio en openstaan voor nieuwe ideeën,
dan komen daar mooie dingen uit voort, vaak ook met verrassende resultaten. De Participatiewet, die sinds 1 januari van kracht is, is bedoeld om meer mensen aan werk te helpen, bij voorkeur in een gewone baan. Behalve de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wajong voor jonggehandicapten, is ook de voormalige Wet sociale werkvoorziening (WSW) in de Participatiewet opgegaan.

Maar wat betekent dat voor de beschutte werkplekken?

Auteur: Ria van Loon, JAR Opleidingen

Het zou mijns inziens dom zijn om het kind met het badwater weg te gooien, want die sociale werkplaatsen bieden ook kansen. Juist ook met het oog op de toekomst. Ze bieden de ruimte en de mogelijkheid om te experimenteren en te innoveren met leertrajecten die mogelijk op andere manieren dan ‘normaal’ leiden naar meer zelfstandigheid en uiteindelijk ook meer zelfstandig werk.

Pilot
Op dit moment zijn wij bezig met een pilot bij WNK, de sociale werkvoorziening, in Alkmaar.
Eén van onze ervaren NT2-docenten is daar twee dagen per week op de werkvloer aanwezig, speciaal voor de mensen met een taalachterstand.

Het aanwezig zijn op de werkvloer blijkt een ongelooflijke meerwaarde te hebben!De manier waarop de docent begeleidt, ontstaat gaandeweg, en daar is ook ruimte voor. Zo was het in eerste instantie de bedoeling dat ze met de mensen meewerkte en ze waar nodig verbeterde in hun taal. Ze kwam er echter al snel achter dat het beter werkte als ze bepaalde taalmisverstanden of uitspraakmoeilijkheden simpelweg registreerde en noteerde.
header-cursus

Per dag geeft ze een uur taalles en dan komen ook deze taalproblemen aan de orde. Of ze bespreekt ze persoonlijk als ze de gelegenheid heeft iemand even apart te spreken.

Gesprekstechnieken
Eén van de grote voordelen van het aanwezig zijn op de werkplek is dat je kunt zien wat er gebeurt. Je ziet ook waarom er geen of weinig contact is tussen bepaalde collega’s of waardoor het tussen bepaalde mensen steeds fout gaat. Vandaar dat ook gesprekstechnieken onderdeel vormen van de lessen.

Door mensen ter plekke te ondersteunen in het verminderen of weghalen van hun (taal)beperkingen, ziet ze het zelfvertrouwen van de mensen groeien. En als de taalbarrière weg is, deel je ook gemakkelijker andere dingen met elkaar. Slimmere oplossingen voor het verrichten van het productiewerk bijvoorbeeld. Als mensen de kans krijgen, laten ze graag hun vindingrijkheid zien. Onze docente zegt zelfs dat de slimste man die ze ooit ontmoet heeft daar op die sociale werkplaats werkt.

Hoewel de mensen daar, net als iedereen, in eerste instantie de neiging hebben om hun eigen taalgenoten op te zoeken, ervaren ze ook hoe prettig het is om met andere collega’s iets te kunnen uitwisselen. En dan gaat de integratie opeens vanzelf. Deze medewerkers zijn dankbaar voor de kans die ze krijgen van hun gemeente.

Uitnodiging
En wij zijn blij dat de gemeente Alkmaar open staat voor nieuwe ideeën en deze pilot een kans wil geven. Eerlijk gezegd smaakt het naar meer. Ik nodig hierbij dan ook alle gemeenten uit om eens vrijblijvend te gaan praten met opleiders in de omgeving. En andersom: neem als opleider het initiatief om in gesprek te gaan met de gemeente. Gewoon om kennis te delen, te brainstormen met elkaar. Wie weet tot welke onverwachte oplossingen je komt!

Ria van Loon, JAR Opleidingen (www.JAR Opleidingen.nl)
Ook telefonisch bereikbaar op nummer 06-11353600

Advertenties

Taalachterstand bij werkend Nederland

De maatschappij verandert. Nieuwe technologieën en processen stellen andere eisen. Haast zonder het te merken, gaan we er vanuit dat iedereen die veranderingen kan bijbenen. Voor één op de negen Nederlanders is dit echter niet vanzelfsprekend. Dat zijn wel 1.3 miljoen Nederlanders.

Auteur: Arjan Beune, Adjunct directeur Stichting Lezen & Schrijven

Heeft werkend Nederland een taalachterstand?
Ja, want 57% van die ruim 1.3 miljoen Nederlanders heeft een baan. Taalachterstand kan dus ook gelden voor een aantal van uw medewerkers. Zij kunnen niet goed lezen en schrijven of kunnen de boodschap niet in de juiste context plaatsen. Dit heeft directe consequenties voor het functioneren in onze maatschappij én op de werkvloer. Bijvoorbeeld bij het lezen van een nieuwe veiligheidsinstructie, het invullen een digitaal formulier of voor het behalen van een B-VCA diploma.

Hoe werken we taalachterstand weg?
Het signaleren, herkennen en erkennen van laaggeletterdheid is een eerste stap. Voor werkgevers, maar zeker ook voor de betrokken medewerker zelf. Met de aanpak Taal voor het Leven werkt Stichting Lezen & Schrijven samen met honderden lokale en nationale organisaties om laaggeletterden te ondersteunen. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de vele duizenden taalvrijwilligers en professionals. Samen met u als werkgever en met ondersteuning van een breed scala aan lesmateriaal en werkvormen, kunnen deze taalvrijwilligers en professionals daadwerkelijk stappen zetten om de taalvaardigheid van uw medewerkers te vergroten en daarmee ook hun productiviteit én veiligheid te verbeteren.

U, als werkgever of HRM-specialist, kunt de eerste cruciale  stap zetten! U kunt het onderwerp taalvaardigheid bespreekbaar maken en uw medewerkers begeleiden. Een van de instrumenten die daarvoor beschikbaar is, is bijvoorbeeld de online Taalmeter. De uitkomst van deze test kan het startpunt vormen voor meer. Bijvoorbeeld een taalcursus die het verschil maakt voor de toekomst.

Van onzekerheid naar werkplezier
De vele verhalen die wij dagelijks in de praktijk horen, spreken boekdelen. De onzekerheid van mensen neemt af, betrokkenheid neemt toe en daarmee het plezier in werken en de productiviteit. Het is daarom belangrijk om het taboe en de onwetendheid die er is rond het begrip laaggeletterdheid te doorbreken. Daarom roep ik iedereen op het onderwerp bespreekbaar te maken en daar waar nodig hulp aan te bieden.

Van taalachterstand naar taalvaardigheid: doen!
Stichting Lezen & Schrijven staat u graag met professionals en vrijwilligers terzijde om een passende oplossing te bieden. Wij helpen ook om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken en mensen bereid te vinden om een cursus te volgen. Vrijwilligers en professionals scholen hen vervolgens via onze lesmethodieken. Samen monitoren we zo veel mogelijk effecten.

Wilt u meer weten of onze aanpak?
Bel dan het gratis telefoonnummer 0800 – 023 44 44
of kijk op www.taalvoorhetleven.nl.

taal voor het leven

De stimuleringsregeling ‘Taal voor Werknemers’ heeft tot doel het verbeteren van de Nederlandse lees- en schrijfvaardigheid van werknemers eventueel gecombineerd met andere vaardigheden zoals rekenen, digitale vaardigheden en luisteren en spreken. Kijk hier voor meer informatie over de stimuleringsregeling.: http://stimuleringsregeling.lezenenschrijven.nl

Arjan Beune, Adjunct directeur Stichting Lezen & Schrijven, programmaleider van Taal voor het Leven.

Wat een dankbare opdracht met fantastische mensen!

Aan den lijve heb ik ondervonden wat het is om mensen vanuit een uitkering te begeleiden naar werk. Ik kan me nog goed een van mijn eerste groepen herinneren. In die groep zat Janita. Ze kwam van de Antillen en was al zo’n vijf jaar in Nederland. Ik vroeg haar waar ze goed in was. Ze keek naar de grond en mompelde dat ze het niet wist.

Auteur: Jacques Wagemaker, Detrainingen.nl en mede-ontwikkelaar van de WIZ-kit.
WIZ: Werk, Inkomen, Zelfstandigheid

Janita had de laatste jaren in een verzorgingshuis gewerkt en was tijdens de vorige reorganisatie gesneuveld. Ze had nog weinig WW-rechten opgebouwd en viel al snel terug in de bijstand. Ze was een alleenstaande moeder met twee kinderen, precies zoals er zovelen zijn in de bijstand. Ze had weinig vrienden meer en leefde voor haar kinderen. Ze vertelde dat ze al een kleine 100 keer had gesolliciteerd maar zonder resultaat. Ze werd gewoon nooit uitgenodigd.

Janita was tijdens de eerste workshop afstandelijk en stil. Ze had de eerste keer wat moeite om zich thuis voor te bereiden met het online-programma en was niet gewend om met de computer te werken. In de 2de en 3de workshop ontpopte zij zich al snel tot een zelfverzekerde vrouw. Ze nam deel aan de gesprekken en leerde zichzelf presenteren door te vertellen waar ze goed in was. Janita was en is een hele warme, behulpzame vrouw, maar was het alleen zelf even vergeten. Ze had in maanden geen compliment meer gekregen en was alle zelfvertrouwen kwijt.

Wat we haar leerden
Ze heeft haar brieven anders gemaakt door ook echt iedere sollicitatie apart te bekijken en welke van haar kwaliteiten gevraagd werden in de vacature. Haar CV was eerst alleen een opsomming van werkgevers en werd nu een prachtige persoonlijke presentatie, waar werkgevers door getriggerd werden. Bovendien leerde ze om zelf te bellen naar bedrijven waar ze graag wilde werken, iets wat ze nooit eerder had gedaan. Helaas hadden ze op dat moment niet direct iemand nodig maar vroegen haar met oprechte interesse wel haar CV in te sturen, voor als er vacatures zouden komen. Ze waardeerden haar initiatief om persoonlijk te bellen.

Ondanks wat moeite met de taal, lachten haar ogen weer. Haar lach en enthousiasme werkten aanstekelijk!

Ondanks wat moeite met de taal, lachten haar ogen weer. Haar lach en enthousiasme werkten aanstekelijk!

Daarna volgde in de 4e en 5e workshop het oefenen op het sollicitatiegesprek. In plaats van te vertellen waarom ze niet aan het werk was, vertelde ze over haar waardevolle kwaliteiten voor de werkgever. Je zag Janita groeien, glunderen en genieten. De vragen over haar verleden en periode in de bijstand wist ze spontaan en met overtuiging om te buigen door met veel compassie over de verzorging van haar zieke moeder en het vrijwilligerswerk bij de handbalvereniging te vertellen.

En toen………
Op dag 6, de laatste van de serie uit het WIZ-programma kreeg ze haar certificaat uitgereikt. Ze had alle online-modules perfect uitgevoerd en zich samen met haar buddy iedere keer heel goed voorbereid op de workshops. Haar inzet, enthousiasme en herwonnen zelfvertrouwen waren hartverwarmend.
Tranen biggelden over haar wangen toen zij het applaus en de complimenten van de andere deelnemers in ontvangst nam. In lange tijd had ze zich niet zó gewaardeerd gevoeld. Janita had zelfvertrouwen en was op en top gemotiveerd om aan het werk te gaan. Ze vond binnen twee weken werk door zelf op de werkgever af te stappen. Zij werkt nu in een brasserie waar ze een graag geziene gastvrouw is.

Detrainingen.nl heeft het programma de WIZ-kit ontwikkeld o.a. voor sociale diensten. WIZ staat voor Werk, Inkomen, Zelfstandigheid. Het samenhangend trainingsprogramma bestaat uit online modules ter voorbereiding op een serie van zes workshops. In drie weken tijd doorlopen klanten van onder andere sociale dienst in groepen van 10-15 deelnemers het hele programma. Blik op Werk en Detrainingen.nl ondertekenden 15 juni een samenwerkingscontract om via gecertificeerde trainers de WIZ-kit breed in te zetten voor werkzoekenden. Meer weten? Lees verder

Zoek geen baan, zoek werk

Werken om te leven of leven om te werken? Hoe kijken ouders, leraren én leerlingen, deskundigen, politici, loopbaancoaches –en vooral: werkzoekenden- zelf aan tegen de arbeidsmarkt van nu? Hoe maak je een plan voor je loopbaan?

Auteur: Onno Vendel, directeur Agathon

Mijn belangrijkste advies: Zoek geen baan maar zoek werk. Dat lijkt op het eerste gezicht niet erg spannend, maar voor velen die ik spreek is het toch een enorme eye-opener.

De vaste baan sterft uit
Een baan is iets wat een ander je geeft. Jij verkoopt uren omdat je waarde toevoegt. Je bent nuttig, je bent nodig. En de werkgever moet proberen daar geld mee te verdienen. Een baan is comfortabel. Tot je hem kwijtraakt. En dat raakt niet alleen jouw inkomen, maar ook jouw gehele leefstijl en vooral: jouw gevoel van eigenwaarde. Jouw gevoel ‘wie jij bent’.

foto agathon

De baan sterft bovendien uit. De vaste baan is een uitvinding van de industriële revolutie, toen het handig bleek om veel mensen tegelijk en op dezelfde plek aan het werk te hebben. Dat is voor heel veel werkzaamheden helemaal niet meer nodig. De vraag naar werk wisselt, is minder voorspelbaar qua tijd en plek, waardoor een vast dienstverband –zeker voor bepaalde taken- minder noodzakelijk lijkt te worden. Ook vanwege de kosten, zijn werkgevers steeds meer op hun hoede –tenzij de continuïteit of de kwaliteit van dienstverlening in het gedraag komt.

Werk is wat jij kan.
Haak in op wat écht nodig is.
Wees jouw eigen werkgever.
Maak je niet afhankelijk.

Werk is veel breder dan een baan. Werk is iets wat jij goed kan en graag doet, en waar anderen jou voor willen betalen. Weet jij voor jouzelf welke bijdrage jij kan leveren. Welke waarde voeg jij toe? Is daar vraag naar? En hoe kun je daar geld mee kan verdienen? Doe je dat goed, dan heb je je eigen werk bedacht.

De manier waarop je dat werk gaat doen – loondienst, freelance, eigen bedrijf, bedrijf met een paar collega’s – dat zou eigenlijk niet zo belangrijk moeten zijn. Het beperkt je in je zoektocht als je van tevoren zegt: ik zoek een baan. Dan maak je je namelijk afhankelijk van de vraag of iemand anders jou die baan wil geven. En de statistieken zijn wat dat betreft niet erg bemoedigend. Via de route vacature – solliciteren – baan krijgen, vinden steeds minder mensen werk.

Ik, een ondernemer? Ja, liefst wel!

Niet iedereen vindt het makkelijk om zijn eigen werk te bedenken. Dat is soms een flinke zoektocht. Bijvoorbeeld omdat naar het werk dat je deed geen vraag meer is. En welke opleiding bereidt goed voor op werk?
Uit recent onderzoek blijkt, dat beroepsonderwijs dat beter doet dan universitair onderwijs.
Het leert ook, dat een hoger onderwijsniveau niet persé betere kansen op werk biedt.

tabel 6

Mijn advies: weet wie je bent, begin bij jouzelf!
Een beroep kiezen lijkt op het kiezen van een gerecht bij de Chinees.
Begin niet met een onderzoek naar studies of kansen op de arbeidsmarkt. Begin altijd bij jouzelf! Maak je niet afhankelijk van adviezen van anderen, en zeker ook niet van wat opleidingen voorschotelen of vrienden vertellen. Kijk niet alleen op het internet!
Ontwikkel een (nieuwe) beroepskeuze in samenspraak met een goede loopbaancoach. Iemand die in staat is om bloot te leggen wát jouw persoonlijkheid is, wat jouw kerntalenten zijn, wat jou drijft en –natuurlijk óók- wat jou kan tegenhouden. En iemand die de arbeidsmarkt kent.

Kies voor een gratis oriënterend gesprek bij een loopbaancoach om voor jouzelf te bepalen welke talenten van jou in werk waarde kunnen toevoegen.
Leef je talent! Onno Vendel, directeur Agathon

Meer weten? Kijkt u dan op http://agathon.nl/

Een brede blik op werk

Het begrip ‘werk’ klinkt kort en krachtig. Maar in de praktijk van alledag heeft dit woord vrij veel betekenissen. Gaat het om banen? Ondernemerschap? Meedoen in de samenleving? Financiële zekerheid? Routinematig werk verdwijnt steeds meer. Er komt meer dienstverlenend, creatief en kenniswerk.

Wat zijn consequenties van alle veranderingen? Dat is wat Eveleens zich afvraagt. Zij neemt u graag mee op haar verkenning naar het thema werk. Eveleens volgt de actuele ontwikkelingen op de voet en neemt vanuit haar deskundigheid regelmatig deel aan het maatschappelijke debat. In dit blog verkent Eveleens het thema werk met Meetups als nieuwe ontwikkelingen.

Auteur: ir. Wietske Eveleens, werkontwerper
Gezond nieuw werken voor individu, groep & organisatie

Meetups

Meetups zijn laagdrempelig netwerkbijeenkomsten. Mensen ontmoeten elkaar online, internationaal en lokaal rond allerlei ontwikkelingen en actuele thema’s. Mensen luisteren, delen ervaringen en gaan in dialoog. De laatste tijd kom ik regelmatig bij meetups in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Bijvoorbeeld op 25 maart om na te praten over het VPRO-programma Tegenlicht over ‘Het werk van morgen’. Als gevolg van automatisering verdwijnen de komende 10 jaar naar verwachting 2 tot 3 miljoen banen.

Ontwikkelingen

Er komt wel nieuw betaald werk terug, maar niet genoeg voor al die mensen. Bas van de Haterd vertelde 25/3 over 10 beroepen die verdwijnen en verschijnen. Naar persoonlijke aandacht, dienstverlening en creativiteit blijft wel vraag. Over werkontwikkelingen wordt ook veel geschreven. Dit jaar kwam uit: ‘De ontdekking van de toekomst’ met de ondertitel ‘Wat we weten is niet te geloven’ van Professor Wim de Ridder. Hij gaat in op technologische vernieuwing en maatschappelijke gevolgen. Hij verwacht dat de komende tien jaar het meest spannend zijn. Gaan we mee bewegen?

Verkenning begrip werk

Werk is in ons leven steeds meer centraal komen te staan. We verdienen er niet alleen ons brood mee. Met de zekerheid van een baan hebben we een hypotheek, auto en vakanties. In het werk ontmoeten we mensen, ontwikkelen we onze talenten en dragen we bij aan de samenleving. Maar hoe verder als er minder banen zijn? Dan is het wel een goed idee om eens te kijken waar we het over hebben.

Op 25 maart bleek dat de vanzelfsprekende combinatie van werk doen en daar een inkomen voor krijgen inmiddels een illusie is. Bijvoorbeeld een vrijwilliger – die zinvol werk doet – krijgt daar niet vanzelfsprekend voor betaald. Mensen kunnen een mooi inkomen verdienen met risicovolle bankproducten zonder bij te dragen aan de maatschappij. Ook zijn er mensen die betalen om bijvoorbeeld in een weeshuis in de derde wereld zinvol te kunnen werken. ‘Werk’ kan dus van alles zijn; wel of niet betaald, vast of flexibel en een baan of bedrijf.

Het waarom van werk

Ieder mens wil overdag iets doen en heeft een inkomen nodig. Mensen zijn gewend aan contacten, comfort en het ritme van banen. En dus werpen politieke partijen zich op als hoeders van deze verworvenheid. Maar is het echt zo vanzelfsprekend: een baan van 36 uur? Op 25 maart schetste Bram van Ojik van Groenlinks een beeld van het denken over werk in de politiek; De SP denkt dat alle mensen hele werken hard willen werken. De VVD denkt dat mensen zonder baan op de bank gaan zitten blowen. De PvdA is bang dat mensen ziek worden zonder baan; zelfs als ze wel een inkomen hebben. Hij riep aanwezigen op zelf na te denken over wat we eigenlijk willen met werk.

En dat inkomen dan?

Een groeiende groep Nederlanders heeft geen (vast) inkomen en leeft in financiële onzekerheid. Werkelozen doen het met minder sinds de WW-duur is verkort. Mensen boven de vijftig vinden nauwelijks nog een baan. Voor zelfstandigen zijn er onvoldoende betaalde opdrachten. Arm wordt armer, rijk wordt rijker. Nieuwe wetten moeten werk toegankelijk maken voor iedereen. Maar wetten scheppen geen betaald werk. Wat willen we dan? Een solidaire samenleving met bestaanszekerheid? Zo’n loskoppeling van werkzaamheden en inkomen zou ruimte creëren voor iets nieuws! Bijvoorbeeld voor het idee van een basisinkomen voor iedereen.

Belangen rond werk

Allerlei belangen spelen tegelijkertijd een rol, op alle niveaus. Op het niveau van de Nederlandse samenleving is het een goed idee als zoveel mogelijk mensen actief meedoen en zelfredzaam zijn. Zo blijft sociale zekerheid betaalbaar en haalbaar. Op het niveau van bedrijven speelt iets anders. Werkgevers automatiseren werkprocessen om bedrijfsresultaten te verbeteren. Over continu werkende computers betalen ze geen belasting. Maar dat kost dus wel banen. Waar moeten die mensen heen? Mensen hebben bestaanszekerheid nodig. Onbetaald werk – zoals mantelzorg,vrijwilligerswerk en kinderen opvoeden – blijft gewoon bestaan. Maar zonder inkomen kun je dat niet doen. Wat nu? Het wordt tijd voor nieuwe oplossingen, zoals een basisinkomen.

Zelf je werk ontwerpen

Maak proactief werk van je eigen werk! Waarom niet? Voor dit idee is het een goed moment. We kunnen de toekomst naar onze eigen mensenhanden zetten! Wat kan in de nabije toekomst? Wat hebben we straks nodig? Hoe zetten we onze talenten goed in voor elkaar en onszelf? Verken de kansen.

Stap eens uit de trein van druk, druk, druk voor een ontspannen en inspirerend intermezzo met samen dromen, denken, durven en doen. Maak werk van je perspectief. Zo ben je minder bang voor de toekomst. Je slaapt beter en kunt beter denken. Wat niet meer werkt kun je loslaten. Zo doorbreken we een vicieuze cirkel.

Als scheppende wezens gaan we onze dromen waar maken. Zo krijgt een noodzakelijke transformatie in werk vorm en inhoud. Zo laten we een leefbare wereld na voor volgende generaties. Als werkontwerper help ik verantwoordelijken voor werk(omstandigheden) – van CEO tot zelfstandige – anticiperen op de toekomst.

Meer informatie vindt u op de site http://www.workstyles.nl. Ook klaar voor een Meetup over werk? Laat u het me weten,per mail en we gaan aan de slag!

Ook ziekteverzuim te lijf als gecertificeerd anti-werkstress-adviseur?

Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) introduceert mastermodule Adviseur Werkvermogen – start september 2015.

Bijna een miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op een burn-out of een andere werkgerelateerde psychische ziekte. Het voorkomen van ziekte en uitval door werkstress is nu belangrijker dan ooit, onderstreept ook minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De HAN ontwikkelde daarom een speciale module Adviseur Werkvermogen. De mastermodule leidt op tot adviseur werkvermogen die het stressgerelateerde ziekteverzuim in een organisatie te lijf gaat. De module is erkend door Blik op Werk (BoW) en gaat in september 2015 van start.

Psychische klachten zijn de belangrijkste oorzaak van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Daarmee is ‘psychosociale arbeidsbelasting’ (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. Minister Asscher maakte bijna 1 miljoen euro vrij voor de ondersteuning van werkgevers en werknemers in hun aanpak van dit probleem.

Duurzame inzetbaarheid
De mastermodule Adviseur Werkvermogen sluit naadloos aan op deze ontwikkelingen. HR-professionals leren duurzame inzetbaarheid integraal op de kaart te zetten binnen een organisatie. Met als doel om werknemers langer gezond, betrokken en aan het werk te houden én om verzuimkosten terug te dringen. De module is ontworpen voor interne en externe HR-adviseurs, A&O-deskundigen en re-integratiedeskundigen. En alle andere professionals op het gebied van arbeidsparticipatie die zich willen specialiseren in duurzame inzetbaarheid.

Topprogramma
De module Adviseur Werkvermogen wordt gegeven door topdocenten van de HAN, de Baak, Blik op Werk, SKB, Schouten & Nelissen en Triple i Human Capital. Aan de basis van de module staat HAN lector Annet de Lange. Ze heeft het programma voor de module in overleg met de wetenschappelijke raad van Blik op Werk en samen met de kerndocenten van de HAN ontworpen. ‘Werkvermogen, employability en vitaliteit’

Met haar boek ‘Een leven lang inzetbaar’ won Annet de Lange de BA&O-publicatieprijs in 2014, toegekend door de Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen in Nederland.
De Lange is ook oprichter en directeur van het kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid. Ze ontwikkelt methodieken om duurzame inzetbaarheid inzichtelijk te maken. In het programma van deze mastermodule is er naast het meten van werkvermogen ook aandacht voor de twee andere pijlers onder duurzame inzetbaarheid: employability en vitaliteit.

Van micro- tot macroniveau

Lector Annet de Lange: ‘Organisaties willen weten welke instrumenten ze in moeten zetten voor mensen binnen hun organisatie. Maar ze willen ook op organisatieniveau maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe zit het met jong versus oud, hoe ga ik om met de participatiewet? Daarnaast vragen ze zich steeds vaker af wat ze regionaal in samenwerkingsverbanden kunnen doen om hun medewerkers duurzaam inzetbaar te maken.’

‘Deze professionals kunnen adviseren op organisatieniveau, maar er ook regionaal en landelijk beleid mee ontwikkelen’

De Lange benadrukt dat professionals die deze module gevolgd hebben bovendien in staat zijn om aan de overheid te adviseren: ‘Ze overzien ook op macroniveau de problematiek: hoe werk je aan een gezonde arbeidsmarkt? En om het plaatje compleet te maken: we besteden in de module aandacht aan kosteneffectiviteit en aan leiderschap: wat zijn effectieve leiderschapsstijlen om het werkvermogen in de organisatie optimaal te houden?’

HR-adviseurs in risico-organisaties
De opgeleide adviseurs zijn vooral waardevol voor kennisintensieve organisaties waar veel verandert, bijvoorbeeld zorginstellingen, gemeenten of banken. Pieternel van Heijst is
Programmamanager Duurzame Inzetbaarheid bij WZW Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn. ‘In zorginstellingen verandert nu ontzettend veel. We gaan van intramuraal naar extramuraal, naar zelfsturende teams en naar meer werk in minder tijd. Dat geeft een hoge werkdruk en extra werkstress. Hoe zorg je er als werkgever en werknemer samen voor dat je daarop voorbereid bent en blijft? Ik kijk uit naar de eerste Adviseur Werkvermogen die ons daarbij gaat helpen.’

Arbo- en re-integratiedeskundigen
Geert Dozeman, directeur en eigenaar van ArboAnders, een landelijk opererende arbodienst, is blij dat ‘zijn’ HR-professionals nu de kans hebben om organisaties specifiek op het gebied van duurzame inzetbaarheid te professionaliseren. Geert: ‘Verzuim is voor een groot gedeelte gedrag dat door de organisatie beïnvloed kan worden. Of iemand gaat verzuimen wordt bepaald door de balans tussen allerlei belastende factoren en de belastbaarheid van de werknemer. En dat is precies de balans die door de instrumenten uit deze module in kaart gebracht wordt.’ Geert doelt op instrumenten als de Work Ability Index (WAI), het WEB-model en de VBBA-vragenlijst.

Rol van Blik op Werk
De mastermodule is erkend door Blik op Werk (BoW). Als kwaliteitsinstituut borgt Blik op Werk de kwaliteit van dienstverlenende bedrijven en instrumenten die bijdragen aan het vinden en behouden van werk en verleent licenties voor instrumenten als de Work Ability Index (WAI). Na afronding van de module kunnen de adviseurs licentiehouder worden van de WAI bij Blik op Werk. Kijk voor meer informatie over de Work Ability Index op de vernieuwde site van Blik op Werk.

Masterniveau
Deze module maakt deel uit van de masteropleiding Human Resources Management van de HAN. Met twee modules van de Master HRM doorstromen naar het tweede jaar van de Master. Met deze module Adviseur Werkvermogen heb je als professional dus de stap gezet naar een erkend masterdiploma en een erkende mastertitel. De module gaat in september van start.

Meer informatie vindt u op de site van de HAN bij module Adviseur Werkvermogen.
Voor vragen en advies kunt u terecht bij Coen Berk, coördinator Master HRM en module Adviseur Werkvermogen, E coen.berk@han.nl, T (06) 51 02 06 00.

Blik op Werk en Werksite: match tussen vraag en aanbod

Sinds enige maanden bestaat het samenwerkingsverband tussen Blik op Werk en Werksite.
Blik op Werk voor het aanbod van kwalitatieve dienstverleners en Werksite voor vragen van werkenden/werkzoekenden om hun weg op de arbeidsmarkt te vinden.

Een voor de hand liggende match tussen vraag en aanbod. Mooie ideeën, goede plannen, maar hoe werkt dat uit in de praktijk? Tijd voor een rondje langs de velden voor een korte evaluatie. Keurmerkhouders en werkzoekenden aan het woord:

Stefan Kleintjens, Directeur Maas groep Limburg:”Maas groep werkt al langere tijd samen met Werksite. Wij krijgen gericht vragen voor outplacement, loopbaancoaching en re-integratietrajecten. Op deze manier komen we eenvoudig in contact met bedrijven en particulieren. De bemiddeling van Werksite is een innovatieve manier om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Werksite weet welke klantvragen door ons zijn op te lossen. Zo zijn wij bijvoorbeeld met Veronique Heuts in contact gekomen voor een outplacementtraject. Zij heeft na een kennismakingsgesprek gekozen voor onze vestiging in Maastricht en wij hebben haar uiteindelijk kunnen plaatsen bij een werkgever binnen ons netwerk.”

Veronique Heuts, cliënt Maas groep: “Na een carrière van bijna 27 jaar bij één werkgever werd ik om bedrijfseconomische redenen ontslagen. Mijn werkgever bood mij een outplacement-traject aan en ik koos voor Maas groep.
Ik begon het traject twee weken nadat ik werkeloos werd. Dit heeft mij ontzettend goed geholpen, zeker omdat solliciteren, een cv maken en het contact met instanties zoals het UWV mij vreemd waren. Overal werd ik in geholpen en dit voelde erg prettig! Mijn contact met de coach was meteen vertrouwd. Hij is een rustig en begripvol persoon, die altijd vroeg hoe het met mij ging. Dit heeft mij in de verwerking van mijn verleden en de hulp naar mijn toekomst heel goed geholpen. Ook ben ik zeer dankbaar dat ik al na zeven maanden een nieuwe baan heb gekregen. Dit alles door toedoen van Maas groep. Kortom voor mij heeft de coach van Maas groep veel betekend, dit zal ik nooit vergeten!”

Ton Verweij, Werkpad: “Sinds een jaar krijgt Werkpad met een zekere regelmaat vragen van werkgevers en particulieren via Werksite. Deze vragen leiden niet allemaal tot trajecten, maar van de ruim honderd vragen of leads, zoals we dat noemen, leidt zeker 50% tot een contact met belanghebbende. Daarvan wordt de helft daadwerkelijk een begeleidingstraject. Wij zijn als Werkpad tevreden over de secure informatie die Werksite geeft. Natuurlijk zien we graag meer en een nog gerichter aantal vragen naar onze dienstverlening.
Ook zijn we content met de adequate wijze waarop er door Werksite wordt gereageerd op vragen van onze kant. Een voorbeeld: een vraag voor een traject in opdracht van een werkgever heeft geleid tot een succesvol traject. Zonder Werksite zouden we niet in de match hebben kunnen maken tussen cliënt en de werkgever. Zo hebben we als Werkpad ook ons netwerk weer kunnen vergroten.”

Maarten Freriks, directeur id Groep, id Plein en id Match: “Natuurlijk is Werksite interessant om leuke opdrachten uit te halen. Belangrijker nog is dat Werksite een geweldige bijdrage levert aan meer transparantie in de markt, een betere match tussen vraag en aanbod en daarmee ook een verhoging van kwaliteit én resultaat van loopbaan- en re-integratietrajecten. Hoe scherper aanbieders zich profileren met hun werkelijke specialisme, des te beter klanten en intermediairs daaruit kunnen putten voor een optimale match tussen klant en coach. Werksite heeft het in zich om daarmee een heel circus van aanbestedingen en offerterondes overbodig te maken.”

Blik op Werk en Werksite: een goede match voor vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Wilt u meer weten of ook uw verhaal kwijt? Laat het ons weten en bezoek eens Werksite.nl. Daar vindt u ook de vergelijkingsmodule met meer dan 1100 loopbaanbegeleiders. (www.werksite.nl/loopbaanbegeleiding).

Hans Spigt aangesteld als aanjager banenafspraak overheidssector

Bron: Rijksoverheid
Persbericht: 20-1-2015

Hans Spigt, voormalig bestuurder van Blik op Werk, is op voordracht van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en mede namens minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) aangesteld als aanjager voor de uitvoering van de banenafspraak overheidssector. In die functie staat Hans Spigt het Verbond Sectorwerkgevers Overheid bij en zal hij werkgevers actief benaderen voor de concrete invulling van de gemaakte afspraken. In het sociaal akkoord is vastgelegd dat er extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking moeten komen. Zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Dit gebeurde met oog op de Participatiewet, die op 1 januari van dit jaar in werking trad.

De extra banen zijn bedoeld voor mensen die vanwege hun beperking niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Wajongers en mensen die op de wachtlijst staan voor de sociale werkvoorziening komen als eerste voor deze extra banen in aanmerking. De met de sociale partners gemaakte afspraken moeten er toe leiden dat de komende tien jaar bij de overheid 25.000 extra banen beschikbaar komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat om banen bij het rijk, gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook bij defensie, de politie en in het onderwijs

Als aanjager zal Hans Spigt in zijn contacten met individuele overheidswerkgevers, de gemeenten, de vakbeweging en UWV afstemming zoeken over afspraken in het personeelsbeleid of bijvoorbeeld over de inzet van ondersteuningsmiddelen die beschikbaar zijn om de gestelde doelen van de Participatiewet te bereiken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de inzet van jobcoaches, no-riskpolissen en werkplekaanpassingen.

Het kabinet heeft met de sociale partners afgesproken dat er in het jaar 2025 in totaal 125.000 extra banen moeten zijn gecreëerd voor mensen met een beperking, 100.000 daarvan in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Namens werkgeversorganisatie VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland is Aart van der Gaag, voorzitter van de uitzendorganisatie ABU, aan de slag in het bedrijfsleven in een soortgelijke rol die Hans Spigt nu bij overheidswerkgevers gaat vervullen.

Hans Spigt gaat officieel op 15 februari als aanjager aan de slag.

Naast wethouder in de gemeenten Dordrecht en Utrecht, was Spigt ook jarenlang voorzitter van de commissie Werk en Inkomen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en bestuurslid van Blik op Werk. Wij wensen Hans van harte succes met deze aanstelling!

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/01/20/hans-spigt-aangesteld-als-aanjager-banenafspraak-overheidssector.html

Negen loonwaardemethodieken gevalideerd

Blik op Werk heeft, in opdracht van De Werkkamer, een valideringtraject uitgevoerd voor loonwaardemethodieken in Nederland.

Opdracht: validatie en certificeringsproces
Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet van kracht. Daardoor is het bepalen van de arbeidsproductiviteit en de daarmee samenhangende loonwaarde van groot belang voor werkgever, werknemer en gemeenten. De Werkkamer vindt het belangrijk om de kwaliteit van de loonwaardebepaling te waarborgen door middel van validering van de methodieken en certificering van de uitvoerders en heeft Blik op Werk, als onafhankelijk kwaliteitsinstituut voor inzetbaarheid en arbeidsparticipatie, gevraagd voor 1 januari 2015 de validering uit te voeren en een certificeringsproces te ontwikkelen.

Blik op Werk heeft gebruik gemaakt van de wijze van valideren ontwikkeld door het AKC en deze door een onafhankelijke deskundige laten toetsen. De werkwijze bleek betrouwbaar en goed toepasbaar. Een stuurgroep van aanbieders en stakeholders (AKC, Blik op Werk, VNG, Cedris, OVAL, Panteia, Programmaraad, Stichting van de Arbeid, UWV en aanbieders) heeft tijdens dit proces geacteerd als besluitorgaan.

Uit de resultaten van de validatie blijkt, dat negen methodieken een voldoende valide methode hanteren voor het bepalen van loonwaarde. Het doel van deze validatie is om op termijn tot meer eenduidige en valide loonwaardebepalingen te komen.

Loonwaardegids
De loonwaardegids is een belangrijk instrument voor gemeenten voor het selecteren van een loonwaardemethodiek in een bepaalde arbeidsmarktregio. De negen systemen, die een valide methode hanteren voor het bepalen van loonwaarden staan hierin vermeld.
De loonwaardegids met de kenmerken van de gevalideerde methodieken staat vanaf donderdag 18 december 2014 gepubliceerd op de site van Blik op Werk.

Nieuwe validatieronde
In februari 2015 zal een tiende methodiek deelnemen aan een aangepaste validatie. Twee andere methodieken overwegen ook bij die validatieronde aan te sluiten. Voor de certificatie van uitvoerders is door de stuurgroep een certificatieschema opgesteld, welke in de loonwaarde gids is opgenomen.

Voor meer informatie over de validatie loonwaarde methodieken en certificatie uitvoerders
kunt u een mail sturen naar j.laurier@blikopwerk.nl
Jan Laurier is voorzitter van Blik op Werk en Projectleider Loonwaarde

Begrip ‘verdringing’ verdient begrip

De auteur is Staf Depla, wethouder voor de PvdA in Eindhoven. Depla beheert de volgende portefeuilles: economie, werk en inkomen en beroepsonderwijs.

Op 27 november jl. verscheen deze column in het Eindhovens Dagblad.

Het zal je maar gebeuren: ineens ben je je baan kwijt. Daar sta je dan, 57 jaar, bergen ervaring en niemand die op je zit te wachten. Of je staat aan de start van je carrière, je loopt over van de energie en de ideeën, maar elke werkgever vraagt om ervaring. Of je kunt door reuma niet alle werkzaamheden meer verrichten, je bent op zoek naar passend werk, maar wordt keer op keer afgewezen. Logisch dat we hen een beetje helpen bij het vinden van een baan. Logisch… of toch niet? Want als we deze mensen een duwtje in de rug geven, worden anderen daarvan vaak automatisch de dupe. Anderen die ook graag aan de slag gaan. Hun verzet tegen deze zogenaamde ‘verdringing’ is begrijpelijk. Maar wat als we deze mensen die zelf erg moeilijk aan werk komen niet helpen? Als we ons laten leiden door de negatieve aspecten van ‘verdringing’? Dan schrijven we al deze mensen voorgoed af. Ze komen dan steeds verder van de arbeidsmarkt te staan. Ook als er weer meer vacatures zijn, komen zij bijna niet meer aan de bak. Met als gevolg dat bedrijven goedkope werknemers uit bijvoorbeeld Polen in dienst nemen of zelf naar het buitenland verkassen. En dan gooien we kwaliteit weg, die we keihard nodig hebben. Dat is slecht voor de economie en ronduit asociaal.

Werkenden voelen zich vaak gelukkiger

Als wethouder in Eindhoven wil ik dat ‘iedereen mee kan doen’. Werk hebben is namelijk meer dan economische zelfstandigheid. Werkenden voelen zich vaak gelukkiger en zijn meer betrokken.
Op twee fronten kunnen we als gemeente er voor zorgen die afstand te verkleinen.

Op het terrein van aanbesteden. Met social return en PSO (Prestatieladder Sociaal Ondernemen) belonen we werkgevers die voor een opdracht of klus kwetsbare werkzoekenden in dienst willen nemen of al hebben. Met een aantal Eindhovense ondernemingen in de schoonmaak- en thuiszorgbranche hebben we daarover prima afspraken gemaakt.

En op het terrein van re-integratie kennen we een keur aan regelingen, voorzieningen en subsidies. In Eindhoven zetten we bijvoorbeeld meester- en startersbeurzen in om werkgevers te stimuleren ouderen en jongeren een kans te geven.
Verder doen we onze uiterste best om extra banen te scheppen door internationale bedrijven te verleiden zich hier te vestigen. We gaan met ondernemers om tafel die betrokken zijn bij het wel en wee van de stad en maken met hen afspraken. We kijken vooral samen wat mensen wel kunnen en stemmen daarop de banen af.

Misbruik aanpakken

Zo hebben we met een glasvezelbedrijf vacatures geregeld, zodat mensen uit de bijstand werkervaring kunnen opdoen. Anders was dit werk door Oost-Europeanen gedaan.Tegelijkertijd moeten we misbruik aanpakken. De gewiekste managers die bestaande medewerkers lozen voor een werkloze die (tijdelijk) een zak geld meebrengt. Of bedrijven die werkervaringsplaatsen en loonkostensubsidies gebruiken om hun winst op te krikken. Ken je pappenheimers en leg zoals in Eindhoven een ‘zwarte lijst’ aan van dit soort bedrijven. Ben niet bang om op je gevoel af te gaan en beloon goede werkgevers, die juist investeren in de ontwikkeling van medewerkers. En wees alert op overcompensatie. Het wegwerken van de achterstand op de arbeidsmarkt met overheidsmiddelen mag daar niet toe leiden. Het gaat om een opstapje naar een baan. De achterstand van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt mag nooit uitmonden in een voorsprong op andere werkzoekenden.

Blijven we ons verschuilen achter de negatieve effecten van ‘verdringing’? Laten we duizenden mensen zonder werk in de kou staan? Nee, natuurlijk niet. We nemen achterstanden en obstakels weg en bestrijden uitwassen. Dit vraagt om moed, om het maken van scherpe politieke keuzes. Ik zeg bijvoorbeeld ‘ja’ tegen het tijdelijk opdoen van werkervaring met behoud van een uitkering (met een kleine toeslag). Als opstap naar werk. En ja, we nemen ‘verdringing’ op de koop toe om die kans op de arbeidsmarkt voor iedereen echt mogelijk te maken.