Ook ziekteverzuim te lijf als gecertificeerd anti-werkstress-adviseur?

Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) introduceert mastermodule Adviseur Werkvermogen – start september 2015.

Bijna een miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op een burn-out of een andere werkgerelateerde psychische ziekte. Het voorkomen van ziekte en uitval door werkstress is nu belangrijker dan ooit, onderstreept ook minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De HAN ontwikkelde daarom een speciale module Adviseur Werkvermogen. De mastermodule leidt op tot adviseur werkvermogen die het stressgerelateerde ziekteverzuim in een organisatie te lijf gaat. De module is erkend door Blik op Werk (BoW) en gaat in september 2015 van start.

Psychische klachten zijn de belangrijkste oorzaak van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Daarmee is ‘psychosociale arbeidsbelasting’ (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. Minister Asscher maakte bijna 1 miljoen euro vrij voor de ondersteuning van werkgevers en werknemers in hun aanpak van dit probleem.

Duurzame inzetbaarheid
De mastermodule Adviseur Werkvermogen sluit naadloos aan op deze ontwikkelingen. HR-professionals leren duurzame inzetbaarheid integraal op de kaart te zetten binnen een organisatie. Met als doel om werknemers langer gezond, betrokken en aan het werk te houden én om verzuimkosten terug te dringen. De module is ontworpen voor interne en externe HR-adviseurs, A&O-deskundigen en re-integratiedeskundigen. En alle andere professionals op het gebied van arbeidsparticipatie die zich willen specialiseren in duurzame inzetbaarheid.

Topprogramma
De module Adviseur Werkvermogen wordt gegeven door topdocenten van de HAN, de Baak, Blik op Werk, SKB, Schouten & Nelissen en Triple i Human Capital. Aan de basis van de module staat HAN lector Annet de Lange. Ze heeft het programma voor de module in overleg met de wetenschappelijke raad van Blik op Werk en samen met de kerndocenten van de HAN ontworpen. ‘Werkvermogen, employability en vitaliteit’

Met haar boek ‘Een leven lang inzetbaar’ won Annet de Lange de BA&O-publicatieprijs in 2014, toegekend door de Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen in Nederland.
De Lange is ook oprichter en directeur van het kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid. Ze ontwikkelt methodieken om duurzame inzetbaarheid inzichtelijk te maken. In het programma van deze mastermodule is er naast het meten van werkvermogen ook aandacht voor de twee andere pijlers onder duurzame inzetbaarheid: employability en vitaliteit.

Van micro- tot macroniveau

Lector Annet de Lange: ‘Organisaties willen weten welke instrumenten ze in moeten zetten voor mensen binnen hun organisatie. Maar ze willen ook op organisatieniveau maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe zit het met jong versus oud, hoe ga ik om met de participatiewet? Daarnaast vragen ze zich steeds vaker af wat ze regionaal in samenwerkingsverbanden kunnen doen om hun medewerkers duurzaam inzetbaar te maken.’

‘Deze professionals kunnen adviseren op organisatieniveau, maar er ook regionaal en landelijk beleid mee ontwikkelen’

De Lange benadrukt dat professionals die deze module gevolgd hebben bovendien in staat zijn om aan de overheid te adviseren: ‘Ze overzien ook op macroniveau de problematiek: hoe werk je aan een gezonde arbeidsmarkt? En om het plaatje compleet te maken: we besteden in de module aandacht aan kosteneffectiviteit en aan leiderschap: wat zijn effectieve leiderschapsstijlen om het werkvermogen in de organisatie optimaal te houden?’

HR-adviseurs in risico-organisaties
De opgeleide adviseurs zijn vooral waardevol voor kennisintensieve organisaties waar veel verandert, bijvoorbeeld zorginstellingen, gemeenten of banken. Pieternel van Heijst is
Programmamanager Duurzame Inzetbaarheid bij WZW Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn. ‘In zorginstellingen verandert nu ontzettend veel. We gaan van intramuraal naar extramuraal, naar zelfsturende teams en naar meer werk in minder tijd. Dat geeft een hoge werkdruk en extra werkstress. Hoe zorg je er als werkgever en werknemer samen voor dat je daarop voorbereid bent en blijft? Ik kijk uit naar de eerste Adviseur Werkvermogen die ons daarbij gaat helpen.’

Arbo- en re-integratiedeskundigen
Geert Dozeman, directeur en eigenaar van ArboAnders, een landelijk opererende arbodienst, is blij dat ‘zijn’ HR-professionals nu de kans hebben om organisaties specifiek op het gebied van duurzame inzetbaarheid te professionaliseren. Geert: ‘Verzuim is voor een groot gedeelte gedrag dat door de organisatie beïnvloed kan worden. Of iemand gaat verzuimen wordt bepaald door de balans tussen allerlei belastende factoren en de belastbaarheid van de werknemer. En dat is precies de balans die door de instrumenten uit deze module in kaart gebracht wordt.’ Geert doelt op instrumenten als de Work Ability Index (WAI), het WEB-model en de VBBA-vragenlijst.

Rol van Blik op Werk
De mastermodule is erkend door Blik op Werk (BoW). Als kwaliteitsinstituut borgt Blik op Werk de kwaliteit van dienstverlenende bedrijven en instrumenten die bijdragen aan het vinden en behouden van werk en verleent licenties voor instrumenten als de Work Ability Index (WAI). Na afronding van de module kunnen de adviseurs licentiehouder worden van de WAI bij Blik op Werk. Kijk voor meer informatie over de Work Ability Index op de vernieuwde site van Blik op Werk.

Masterniveau
Deze module maakt deel uit van de masteropleiding Human Resources Management van de HAN. Met twee modules van de Master HRM doorstromen naar het tweede jaar van de Master. Met deze module Adviseur Werkvermogen heb je als professional dus de stap gezet naar een erkend masterdiploma en een erkende mastertitel. De module gaat in september van start.

Meer informatie vindt u op de site van de HAN bij module Adviseur Werkvermogen.
Voor vragen en advies kunt u terecht bij Coen Berk, coördinator Master HRM en module Adviseur Werkvermogen, E coen.berk@han.nl, T (06) 51 02 06 00.

Advertenties

Blik op Werk en Werksite: match tussen vraag en aanbod

Sinds enige maanden bestaat het samenwerkingsverband tussen Blik op Werk en Werksite.
Blik op Werk voor het aanbod van kwalitatieve dienstverleners en Werksite voor vragen van werkenden/werkzoekenden om hun weg op de arbeidsmarkt te vinden.

Een voor de hand liggende match tussen vraag en aanbod. Mooie ideeën, goede plannen, maar hoe werkt dat uit in de praktijk? Tijd voor een rondje langs de velden voor een korte evaluatie. Keurmerkhouders en werkzoekenden aan het woord:

Stefan Kleintjens, Directeur Maas groep Limburg:”Maas groep werkt al langere tijd samen met Werksite. Wij krijgen gericht vragen voor outplacement, loopbaancoaching en re-integratietrajecten. Op deze manier komen we eenvoudig in contact met bedrijven en particulieren. De bemiddeling van Werksite is een innovatieve manier om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Werksite weet welke klantvragen door ons zijn op te lossen. Zo zijn wij bijvoorbeeld met Veronique Heuts in contact gekomen voor een outplacementtraject. Zij heeft na een kennismakingsgesprek gekozen voor onze vestiging in Maastricht en wij hebben haar uiteindelijk kunnen plaatsen bij een werkgever binnen ons netwerk.”

Veronique Heuts, cliënt Maas groep: “Na een carrière van bijna 27 jaar bij één werkgever werd ik om bedrijfseconomische redenen ontslagen. Mijn werkgever bood mij een outplacement-traject aan en ik koos voor Maas groep.
Ik begon het traject twee weken nadat ik werkeloos werd. Dit heeft mij ontzettend goed geholpen, zeker omdat solliciteren, een cv maken en het contact met instanties zoals het UWV mij vreemd waren. Overal werd ik in geholpen en dit voelde erg prettig! Mijn contact met de coach was meteen vertrouwd. Hij is een rustig en begripvol persoon, die altijd vroeg hoe het met mij ging. Dit heeft mij in de verwerking van mijn verleden en de hulp naar mijn toekomst heel goed geholpen. Ook ben ik zeer dankbaar dat ik al na zeven maanden een nieuwe baan heb gekregen. Dit alles door toedoen van Maas groep. Kortom voor mij heeft de coach van Maas groep veel betekend, dit zal ik nooit vergeten!”

Ton Verweij, Werkpad: “Sinds een jaar krijgt Werkpad met een zekere regelmaat vragen van werkgevers en particulieren via Werksite. Deze vragen leiden niet allemaal tot trajecten, maar van de ruim honderd vragen of leads, zoals we dat noemen, leidt zeker 50% tot een contact met belanghebbende. Daarvan wordt de helft daadwerkelijk een begeleidingstraject. Wij zijn als Werkpad tevreden over de secure informatie die Werksite geeft. Natuurlijk zien we graag meer en een nog gerichter aantal vragen naar onze dienstverlening.
Ook zijn we content met de adequate wijze waarop er door Werksite wordt gereageerd op vragen van onze kant. Een voorbeeld: een vraag voor een traject in opdracht van een werkgever heeft geleid tot een succesvol traject. Zonder Werksite zouden we niet in de match hebben kunnen maken tussen cliënt en de werkgever. Zo hebben we als Werkpad ook ons netwerk weer kunnen vergroten.”

Maarten Freriks, directeur id Groep, id Plein en id Match: “Natuurlijk is Werksite interessant om leuke opdrachten uit te halen. Belangrijker nog is dat Werksite een geweldige bijdrage levert aan meer transparantie in de markt, een betere match tussen vraag en aanbod en daarmee ook een verhoging van kwaliteit én resultaat van loopbaan- en re-integratietrajecten. Hoe scherper aanbieders zich profileren met hun werkelijke specialisme, des te beter klanten en intermediairs daaruit kunnen putten voor een optimale match tussen klant en coach. Werksite heeft het in zich om daarmee een heel circus van aanbestedingen en offerterondes overbodig te maken.”

Blik op Werk en Werksite: een goede match voor vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Wilt u meer weten of ook uw verhaal kwijt? Laat het ons weten en bezoek eens Werksite.nl. Daar vindt u ook de vergelijkingsmodule met meer dan 1100 loopbaanbegeleiders. (www.werksite.nl/loopbaanbegeleiding).

Hans Spigt aangesteld als aanjager banenafspraak overheidssector

Bron: Rijksoverheid
Persbericht: 20-1-2015

Hans Spigt, voormalig bestuurder van Blik op Werk, is op voordracht van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en mede namens minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) aangesteld als aanjager voor de uitvoering van de banenafspraak overheidssector. In die functie staat Hans Spigt het Verbond Sectorwerkgevers Overheid bij en zal hij werkgevers actief benaderen voor de concrete invulling van de gemaakte afspraken. In het sociaal akkoord is vastgelegd dat er extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking moeten komen. Zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Dit gebeurde met oog op de Participatiewet, die op 1 januari van dit jaar in werking trad.

De extra banen zijn bedoeld voor mensen die vanwege hun beperking niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Wajongers en mensen die op de wachtlijst staan voor de sociale werkvoorziening komen als eerste voor deze extra banen in aanmerking. De met de sociale partners gemaakte afspraken moeten er toe leiden dat de komende tien jaar bij de overheid 25.000 extra banen beschikbaar komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat om banen bij het rijk, gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook bij defensie, de politie en in het onderwijs

Als aanjager zal Hans Spigt in zijn contacten met individuele overheidswerkgevers, de gemeenten, de vakbeweging en UWV afstemming zoeken over afspraken in het personeelsbeleid of bijvoorbeeld over de inzet van ondersteuningsmiddelen die beschikbaar zijn om de gestelde doelen van de Participatiewet te bereiken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de inzet van jobcoaches, no-riskpolissen en werkplekaanpassingen.

Het kabinet heeft met de sociale partners afgesproken dat er in het jaar 2025 in totaal 125.000 extra banen moeten zijn gecreëerd voor mensen met een beperking, 100.000 daarvan in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Namens werkgeversorganisatie VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland is Aart van der Gaag, voorzitter van de uitzendorganisatie ABU, aan de slag in het bedrijfsleven in een soortgelijke rol die Hans Spigt nu bij overheidswerkgevers gaat vervullen.

Hans Spigt gaat officieel op 15 februari als aanjager aan de slag.

Naast wethouder in de gemeenten Dordrecht en Utrecht, was Spigt ook jarenlang voorzitter van de commissie Werk en Inkomen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en bestuurslid van Blik op Werk. Wij wensen Hans van harte succes met deze aanstelling!

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/01/20/hans-spigt-aangesteld-als-aanjager-banenafspraak-overheidssector.html

Negen loonwaardemethodieken gevalideerd

Blik op Werk heeft, in opdracht van De Werkkamer, een valideringtraject uitgevoerd voor loonwaardemethodieken in Nederland.

Opdracht: validatie en certificeringsproces
Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet van kracht. Daardoor is het bepalen van de arbeidsproductiviteit en de daarmee samenhangende loonwaarde van groot belang voor werkgever, werknemer en gemeenten. De Werkkamer vindt het belangrijk om de kwaliteit van de loonwaardebepaling te waarborgen door middel van validering van de methodieken en certificering van de uitvoerders en heeft Blik op Werk, als onafhankelijk kwaliteitsinstituut voor inzetbaarheid en arbeidsparticipatie, gevraagd voor 1 januari 2015 de validering uit te voeren en een certificeringsproces te ontwikkelen.

Blik op Werk heeft gebruik gemaakt van de wijze van valideren ontwikkeld door het AKC en deze door een onafhankelijke deskundige laten toetsen. De werkwijze bleek betrouwbaar en goed toepasbaar. Een stuurgroep van aanbieders en stakeholders (AKC, Blik op Werk, VNG, Cedris, OVAL, Panteia, Programmaraad, Stichting van de Arbeid, UWV en aanbieders) heeft tijdens dit proces geacteerd als besluitorgaan.

Uit de resultaten van de validatie blijkt, dat negen methodieken een voldoende valide methode hanteren voor het bepalen van loonwaarde. Het doel van deze validatie is om op termijn tot meer eenduidige en valide loonwaardebepalingen te komen.

Loonwaardegids
De loonwaardegids is een belangrijk instrument voor gemeenten voor het selecteren van een loonwaardemethodiek in een bepaalde arbeidsmarktregio. De negen systemen, die een valide methode hanteren voor het bepalen van loonwaarden staan hierin vermeld.
De loonwaardegids met de kenmerken van de gevalideerde methodieken staat vanaf donderdag 18 december 2014 gepubliceerd op de site van Blik op Werk.

Nieuwe validatieronde
In februari 2015 zal een tiende methodiek deelnemen aan een aangepaste validatie. Twee andere methodieken overwegen ook bij die validatieronde aan te sluiten. Voor de certificatie van uitvoerders is door de stuurgroep een certificatieschema opgesteld, welke in de loonwaarde gids is opgenomen.

Voor meer informatie over de validatie loonwaarde methodieken en certificatie uitvoerders
kunt u een mail sturen naar j.laurier@blikopwerk.nl
Jan Laurier is voorzitter van Blik op Werk en Projectleider Loonwaarde

Begrip ‘verdringing’ verdient begrip

De auteur is Staf Depla, wethouder voor de PvdA in Eindhoven. Depla beheert de volgende portefeuilles: economie, werk en inkomen en beroepsonderwijs.

Op 27 november jl. verscheen deze column in het Eindhovens Dagblad.

Het zal je maar gebeuren: ineens ben je je baan kwijt. Daar sta je dan, 57 jaar, bergen ervaring en niemand die op je zit te wachten. Of je staat aan de start van je carrière, je loopt over van de energie en de ideeën, maar elke werkgever vraagt om ervaring. Of je kunt door reuma niet alle werkzaamheden meer verrichten, je bent op zoek naar passend werk, maar wordt keer op keer afgewezen. Logisch dat we hen een beetje helpen bij het vinden van een baan. Logisch… of toch niet? Want als we deze mensen een duwtje in de rug geven, worden anderen daarvan vaak automatisch de dupe. Anderen die ook graag aan de slag gaan. Hun verzet tegen deze zogenaamde ‘verdringing’ is begrijpelijk. Maar wat als we deze mensen die zelf erg moeilijk aan werk komen niet helpen? Als we ons laten leiden door de negatieve aspecten van ‘verdringing’? Dan schrijven we al deze mensen voorgoed af. Ze komen dan steeds verder van de arbeidsmarkt te staan. Ook als er weer meer vacatures zijn, komen zij bijna niet meer aan de bak. Met als gevolg dat bedrijven goedkope werknemers uit bijvoorbeeld Polen in dienst nemen of zelf naar het buitenland verkassen. En dan gooien we kwaliteit weg, die we keihard nodig hebben. Dat is slecht voor de economie en ronduit asociaal.

Werkenden voelen zich vaak gelukkiger

Als wethouder in Eindhoven wil ik dat ‘iedereen mee kan doen’. Werk hebben is namelijk meer dan economische zelfstandigheid. Werkenden voelen zich vaak gelukkiger en zijn meer betrokken.
Op twee fronten kunnen we als gemeente er voor zorgen die afstand te verkleinen.

Op het terrein van aanbesteden. Met social return en PSO (Prestatieladder Sociaal Ondernemen) belonen we werkgevers die voor een opdracht of klus kwetsbare werkzoekenden in dienst willen nemen of al hebben. Met een aantal Eindhovense ondernemingen in de schoonmaak- en thuiszorgbranche hebben we daarover prima afspraken gemaakt.

En op het terrein van re-integratie kennen we een keur aan regelingen, voorzieningen en subsidies. In Eindhoven zetten we bijvoorbeeld meester- en startersbeurzen in om werkgevers te stimuleren ouderen en jongeren een kans te geven.
Verder doen we onze uiterste best om extra banen te scheppen door internationale bedrijven te verleiden zich hier te vestigen. We gaan met ondernemers om tafel die betrokken zijn bij het wel en wee van de stad en maken met hen afspraken. We kijken vooral samen wat mensen wel kunnen en stemmen daarop de banen af.

Misbruik aanpakken

Zo hebben we met een glasvezelbedrijf vacatures geregeld, zodat mensen uit de bijstand werkervaring kunnen opdoen. Anders was dit werk door Oost-Europeanen gedaan.Tegelijkertijd moeten we misbruik aanpakken. De gewiekste managers die bestaande medewerkers lozen voor een werkloze die (tijdelijk) een zak geld meebrengt. Of bedrijven die werkervaringsplaatsen en loonkostensubsidies gebruiken om hun winst op te krikken. Ken je pappenheimers en leg zoals in Eindhoven een ‘zwarte lijst’ aan van dit soort bedrijven. Ben niet bang om op je gevoel af te gaan en beloon goede werkgevers, die juist investeren in de ontwikkeling van medewerkers. En wees alert op overcompensatie. Het wegwerken van de achterstand op de arbeidsmarkt met overheidsmiddelen mag daar niet toe leiden. Het gaat om een opstapje naar een baan. De achterstand van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt mag nooit uitmonden in een voorsprong op andere werkzoekenden.

Blijven we ons verschuilen achter de negatieve effecten van ‘verdringing’? Laten we duizenden mensen zonder werk in de kou staan? Nee, natuurlijk niet. We nemen achterstanden en obstakels weg en bestrijden uitwassen. Dit vraagt om moed, om het maken van scherpe politieke keuzes. Ik zeg bijvoorbeeld ‘ja’ tegen het tijdelijk opdoen van werkervaring met behoud van een uitkering (met een kleine toeslag). Als opstap naar werk. En ja, we nemen ‘verdringing’ op de koop toe om die kans op de arbeidsmarkt voor iedereen echt mogelijk te maken.

Oriëntatie Nederlandse arbeidsmarkt onderdeel inburgeringsexamen

Op 1 januari 2015 wordt het inburgeringsexamen uitgebreid met het onderdeel Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt, de zogenaamde Arbeidsmarktmodule. Kandidaten bereiden zich op het examen voor door middel van een set Resultaat-kaarten, die ingevuld het portfolio van de kandidaat vormt. Op basis van dat portfolio voert de kandidaat een eindgesprek over zijn oriëntatie op de arbeidsmarkt.

Op de verschillende bijeenkomsten, die het ministerie van Sociale Zaken & Werk-gelegenheid de afgelopen maanden organiseerde, is informatie uitgewisseld over de inhoud van de Resultaatkaarten, het nieuwe examen en over de uitgevoerde pilots. In de pilots werd bevestigd dat taaldocenten niet vanzelfsprekend de kennis in huis hebben om cursisten bij hun arbeidsmarktverkenning te begeleiden. Het proces van arbeidsmarkt-oriëntatie, het ondernemen van de juiste acties en het maken van gerichte plannen is de tak van sport van de professionals op het gebied van arbeidsmarkttoeleiding.

Het ligt echter voor de hand dat aanbieders de toekomstige inburgeraars een totaalpakket willen aanbieden met begeleiding op alle onderdelen van het inburgeringsexamen. Blik op Werk biedt daarom gelegenheid aan Keurmerkhouders Inburgeren en Keurmerkhouders met expertise rond arbeidsmarkttoeleiding om samenwerking te verkennen.

Lidy Schilder zal u tijdens deze bijeenkomst informeren over welke afstemming Blik op Werk heeft gemaakt met het ministerie. Elwine Halewijn van het ITTA is uitgenodigd u kort te informeren over de uitgevoerde pilots en hoe de samenwerking gestalte kan krijgen.

Programma

16.00 uur : Opening door Lidy Schilder, directeur Blik op Werk

16.10 uur : Toelichting Arbeidsmarktmodule, Elwine Halewijn – ITTA

16.15 uur : Matching voor samenwerking tussen Keurmerkhouders.

Keurmerkhouders met Inburgeren en Keurmerkhouders bijvoorbeeld met dienst 8 of 9, van (geen) werk naar werk, loopbaan- en jobcoaches en reïntegratiespecialisten.

17.30 uur : Afsluitende netwerkborrel

Praktische informatie

Voor wie : Keurmerkhouders met dienst Inburgeren en Keurmerkhouders met dienst 8 of 9 van het Keurmerk, professionals zoals job-loopbaancoaches en reïntegratiespecialisten.

Datum : 11 december 2014

Tijd : 16.00 – 18.00 uur

Plaats : Blik op Werk, Churchilllaan 11, 7de etage

Kosten : € 20,- te voldoen na aanmelding via de webwinkel van Blik op Werk

Reserveren : stuurt u een mail naar ssahin@blikopwerk.nl (max. 40 plaatsen beschikbaar)

Langer doorwerken? De Arbeidsmarkt in Transitie en Duurzame Inzetbaarheid

Door dr. Annet H. de Lange, lector Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN)
Tevens lid van de Wetenschappelijk Raad van Blik op Werk

Op 2 oktober werd ik, Annet de Lange, geïnstalleerd als lector Human Resource Management bij de HAN. Voorafgaand aan deze installatie organiseerde de HAN ook een congres met als pakkende naam “Van Denken naar Doen: het Gelders Arbeidsmarktmodel (GAM)”. Graag maak ik u hierop attent, want deze “Gelderse streken” genereren zeker inspiratie. Onderaan deze pagina treft u ook een link naar het boek met als titel: Langer doorwerken? De Arbeidsmarkt in Transitie en Duurzame Inzetbaarheid.

Gelders Arbeidsmarktmodel
Het Gelders Arbeidsmarktmodel is gebaseerd op het zogenaamde flexicurity concept.
Flexicurity is een concept om een sociaal economisch model te omschrijven dat zowel een flexibel ontslagrecht kent, maar ook een pro-actieve banenmarkt en werkzekerheid omhelst. Werkzekerheid kan vorm gegeven worden via transitie binnen en over sectoren heen of door actieve begeleiding bij het vinden van een nieuwe baan en investeringen in het leren van nieuwe vaardigheden. Door het creëren van een gezamenlijke “arbeidspool“ kunnen werkgevers medewerkers onderling uitlenen ten behoeve van talentontwikkeling, mobiliteitsbevordering en/of risicospreiding. Volgens het Gelders Arbeidsmarkt Model kunnen werkzekerheid en werkgeverschap het beste vorm gegeven worden op intersectoraal niveau en door de verduurzaming van de inzet “voor en door elkaar”.

Officiële installatie en het boek
In de middag kan ik dit thema verder toelichten in mijn officiële installatierede en breng ik de belangrijke strategische functies van Human Resource management in transitiemanagement ter sprake. Van vroeg stoppen naar een langer doorwerken en duurzame inzetbaarheid, zoals a) het herstellen, b) het verbeteren of c) het stabiliseren van een goede persoon-omgevingsfit.

In het boek Langer doorwerken? beschrijf ik onder andere onderzoek, waaruit blijkt dat er verschillende groepen werkenden op de arbeidsmarkt zijn die een misfit tot een optimale fit ervaren en gebruikmaken van verschillende Human Resource instrumenten om inzetbaar te blijven door de tijd heen. Tijdens mijn rede geef ik een paar voorbeeld van dergelijk onderzoek, waaruit de verbinding en interactie tussen de praktijk, het onderwijs en het onderzoek van toegevoegde waarde blijken te zijn.

Voorbeeld: het HAN onderzoek duurzame inzetbaarheid door docent/onderzoekers van het lectoraat opgezet om advies te geven over het duurzame inzetbaarheidsbeleid binnen de HAN. De resultaten van dit onderzoek zijn direct vertaald naar concrete beleidsaanpassingen, maar ook ingepast in nieuw onderwijs binnen de opleiding Human Resource Management. Het heeft tot mooie ontwikkelingen binnen het lectoraat Human Resource Management geleid.

Nog een voorbeeld: het onderzoek bij Achmea over de doorwerkwensen van 55plus-medewerkers. Daaruit blijkt dat de 55plus-medewerkers zich herkennen in 4 mogelijke doorwerkscenario’s. Deze scenario’s zijn vertaald naar een dialooginstrument die door de leidinggevende en de werknemer nu gebruikt kunnen worden om beter te bepalen waar de doorwerkwensen precies liggen en welke HR instrumenten nodig zijn om dat ook mogelijk te maken. Binnen het onderzoeksproject hebben tweedejaars studenten HRM samengewerkt met diverse docent/onderzoekers, die de resultaten vervolgens weer meegenomen hebben naar het onderwijs.

De volledige weergave van mijn installatierede en het boek Langer doorwerken? De Arbeidsmarkt in Transitie en Duurzame Inzetbaarheid zijn te vinden via deze link: lectoraatboekje.

Wat mij betreft veel leesplezier of tot een volgende keer!

Annet de Lange

Voor het volledige verslag van het congres en installatie zie:
http://www.popartner.nl/blogs/1/00qjo6-van-denken-naar-doen:-een-arbeidsmarkt-in-transitie

Duurzaam inzetbaarheid als codewoord. Maar toch!

Door Ammerens van der Touw en Margriet Visser.

Ammerens van der Touw en Margriet Visser zijn sinds september 2013 samen eindverantwoordelijk bij AMK Groep na eerst als casemanager 2de spoor en teammanagers actief te zijn geweest. In hun dagelijks werk zijn ze nauw betrokken bij het verloop van 2de spoortrajecten door contact met werkgevers, arbodiensten en hun eigen mensen.

WSW, Wajong of 2de spoor
De participatiewet heeft als doel om WSW’ers en Wajongers aan het werk te krijgen in passende arbeid op de reguliere arbeidsmarkt. Werkgevers worden daarnaast gedwongen
om minimaal 5% van hun personeelsbestand te laten bestaan uit deze doelgroep.
Echter, hoe zit het met werknemers, die nog geen uitkering krijgen, WIA of WW, maar middels een 2de spoortraject wel op zoek moeten gaan naar ander passend werk bij een andere werkgever? Deze doelgroep mag niet meegeteld worden bij het 5% aandeel dat geldt volgens de quotumwet. Daarnaast zijn er ook geen subsidiemaatregelen, die het aannemen van deze doelgroep voor potentiele nieuwe werkgevers aantrekkelijk maakt.

Kans op werk
Oftewel: De kans dat juist deze doelgroep, van 2de spoor kandidaten zonder uitkering door deze wetswijziging minder kans heeft op het vinden van ander werk en hierdoor alsnog in een uitkeringssituatie terecht komt, is ontzettend groot. In deze tijd, waarbij duurzame inzetbaarheid haast een codewoord is kan dit toch niet de bedoeling zijn?

Passend werk
Door de invoering van de Participatiewet en daarmee de subsidieregelingen voor werkgevers om WSW-ers, Wajongers en Arbeidsgehandicapten in dienst te nemen merken we dat het steeds lastiger wordt om voor werknemers die vanuit een 2de spoortraject op zoek zijn naar ander passend werk, arbeidsplaatsen te vinden. Voor werkgevers loont dit immers niet! Het risico bestaat daarmee dat iemand eerst 2 jaar ziek moet zijn om in aanmerking te komen voor ander passend werk. Dit kan toch niet de bedoeling zijn?
Wilt u reageren? Wij zien uw reactie graag tegemoet!

De Werkscan: grootschalig ingezet in de Metaal- en Technieksector

Door Lieke Hoefs, Project Coördinator
Duurzame Inzetbaarheid bij Alles Draait Om Jij/Nv Schade

Alles draait om JIJ is een gezamenlijk project van sociale partners in de Metaal en Technieksector om werknemers en -gever te helpen bij het behouden en verbeteren van (hun) duurzame inzetbaarheid. Alles draait om JIJ is daarmee de grootste afnemer van de Werkscan van Blik op Werk.

Het project Alles draait om JIJ in vogelvlucht
Het doel van het project is om de dialoog tussen werknemers en werkgever rondom duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Alles draait om JIJ bestaat uit een online kennisplatform op het gebied van duurzame inzetbaarheid, waar werknemers – en op termijn ook werkgevers – in de Metaal en Techniek terecht kunnen voor advies en informatie over (hun) duurzame inzetbaarheid. Op het kennisplatform wordt gewezen op de mogelijkheid om de Werkscan in te vullen en gebruik te maken van een adviesgesprek.
Naast het kennisplatform worden er maandelijks nieuwsbrieven gestuurd naar onder andere de leden van de drie vakbonden in deze sector. Ook daarin verwijzen wij naar de mogelijkheid om de Werkscan in te vullen en een adviesgesprek aan te vragen. Tot slot bieden wij een pilot aan voor bedrijven die interesse hebben in onze integrale benadering.

Ervaringen met de Werkscan
Inmiddels hebben ruim 1.500 mensen in de Metaal en Techniek de Werkscan ingevuld, hetzij via de website, hetzij via een van de bedrijven met een integrale benadering. Ruim 90 van hen hebben op basis daarvan een adviesgesprek aangevraagd met een van onze Werkscandeskundigen. Op dit moment is het onze ervaring dat vooral mensen die een aanzienlijk probleem hebben zo’n gesprek aangaan. Daar moeten we aan werken, want preventie heeft een hoge prioriteit. Niet alleen vanuit het kostenoogpunt, maar ook vanuit persoonlijk perspectief van de werknemer.

In de adviesgesprekken is de Werkscan een hulpmiddel om snel tot de kern van het probleem te komen. De vragen en de resultaten werken als een spiegel; de probleemvelden worden meteen al inzichtelijk. Vanuit de Werkscan wordt gewerkt op basis van motivational interviewing, waarbij de werknemer zelf de agenda bepaalt. In eerste instantie helpen we de werknemer zelf zijn acties te laten formuleren; dat is de basis. Wij helpen hem daarbij ook om prioriteiten te stellen, de problemen in stukjes te hakken en stap voor stap te werken aan verbetering. In de praktijk blijken mensen het heel verhelderend en stimulerend te vinden om met een professional te praten, die hen helpt de situatie in perspectief te zien. Veel werknemers weten niet wat er mogelijk is in de sector en bij hun vakbond. Daarom gebruiken wij het gesprek om te informeren, advies te geven en het allerbelangrijkste: door te verwijzen naar die dienstverlening, van de vakbonden, de sector en algemene instanties, die bij hun probleem past.

Zichtbaar in het werkveld
Duurzame inzetbaarheid is een complex onderwerp, waarin verschillende thema’s een rol spelen. Alles Draait om JIJ maakt dit, mede dankzij de Werkscan, toegankelijk voor werknemers en werkgevers in de Metaal en Techniek. We slagen er steeds beter in om onze doelgroepen te bereiken, via de website en de nieuwsbrieven en worden meer en meer een begrip in ons werkveld.
Kijk ook eens op onze website: www.allesdraaitomjij.nl

De koers van Blik op Werk

Het leidmotief van het kabinet ten aanzien van de arbeidsmarkt is volgens Rutte op zijn persconferentie om zoveel mogelijk Nederlanders aan het werk te houden en aan het werk te krijgen. Rutte formuleert ook de doelstelling voor de komende jaren “een sterker Nederland met gezonde overheidsfinanciën, een sterke economie met groeiende werkgelegenheid”.

En daar zijn hervormingen voor nodig. Veranderingen die werknemers, werkgevers, werkzoekenden en dienstverleners, zoals de Blik op Werk Keurmerkhouders, ook treffen. Er ontstaan aan de ene kant nieuwe kansen en aan de andere kant bedreigingen.

Vlak voor de zomervakantie heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Participatiewet, waardoor mensen met een beperking meer kans hebben om een baan te vinden. Daarnaast is per 1 juli een groot aantal maatregelen in werking getreden, die ook belangrijk zijn voor de arbeidsmarkt. Zo krijgen werkgevers een tijdelijke premiekorting als ze werkloze jongeren in dienst nemen. Ook heeft het kabinet de afgelopen periode een concreet resultaat geboekt met de Wet Werk en Zekerheid.

Blik op Werk heeft haar doelstelling verwoord in haar missie, namelijk een eerlijke kans bieden op werk voor iedereen die wil, kan en mag werken in Nederland. Dat blijft Blik op Werk doen door zich in te zetten om kwalitatieve diensten te borgen door het Blik op Werk Keurmerk en kwalitatieve wetenschappelijk getoetste instrumenten praktisch inzetbaar te maken ten behoeve van dienstverleners op het terrein van aan het werk komen en duurzaam blijven werken.

Daarnaast wil Blik op Werk kennis delen. Kennis die zij heeft via haar wetenschappelijke raad; door de database van de WAI en het Blik op Werk Keurmerk. Mede mogelijk gemaakt door Stg. Instituut Gak heeft Blik op Werk een forum. Zo wil Blik op Werk bijdragen aan de transparantie van kennis en die verbinden met praktijkervaringen. Door kennis te delen vergroten we volgens onze zienswijze de eerlijke kans op werk.

Ook heeft Blik op Werk, op verzoek van De Werkkamer, de opdracht gekregen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om loonwaardesystemen te valideren en deskundigen op dit gebied te certificeren. Loonwaardebepalingen zijn onder de nieuwe Participatiewet bindend voor de (her-)keuringen, die vanaf 1 januari 2015 geldig zijn. In deze tijd dat er veel veranderingen op stapel staan en er veel gerealiseerd moet worden, vindt Blik op Werk het een eer het vertrouwen voor deze opdracht te hebben gekregen.

Om naar een gezondere arbeidsmarkt te groeien is een groeiende werkgelegenheid essentieel. Vandaar dat Blik op Werk nauwere contacten aangaat met werkgevers, werkgeversorganisaties en gemeenten door hen uit te nodigen voor de Raad van Advies van Blik op Werk. De Raad van Advies zal verder bestaan uit de Landelijke Cliënten Raad (LCR) en vertegenwoordigers van de werknemersbonden.

Met de door Blik op Werk gekozen koers, de nieuwe uitdagingen en de nieuwe Raad van Advies ziet Blik op Werk kansen voor haar Keurmerkhouders. Zodat iedereen in Nederland door hun goede dienstverlening een eerlijke kans op werk krijgt.

Lidy Schilder
Directeur Blik op Werk